VMware vSphere 8 - Operate, Scale and Secure

Kurskod T3737

VMware vSphere 8 - Operate, Scale and Secure

Denna kurs lär dig avancerade färdigheter för att konfigurera och underhålla en högtillgänglig och skalbar virtuell infrastruktur. Den fördjupar din förståelse av vSphere och lära dig hur dess avancerade funktioner och kontroller kan gynna din organisation.

Pris
49450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
26 aug
Live Online
21 okt
Stockholm, Live Online
9 dec
Live Online

Boka utbildning

Genom att varva föreläsningar och praktiska laborationer konfigurerar och optimerar du VMware vSphere-funktionaliteten som bildar en grund för en rejält skalbar infrastruktur. Vi går även in på när och var dessa funktioner har bäst effekt. 

Kursen är en lämplig fortsättning på vår kurs VMware vSphere - Install, Configure, Manage.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till erfarna systemingenjörer och administratörer som skall konfigurera och underhålla en högtillgänglig och skalbar virtuell infrastruktur baserad på VMware-teknologier.

Som deltagare förväntas du besitta erfarenhet av samt goda kunskaper i administration och konfiguration av VMware vSphere med ESXi och vCenter Server. Till detta rekommenderar vi vår kurs VMware vSphere - Install, Configure, Manage.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Virtual Machine Operations
 • Recognize the role of a VMware Tools Repository
 • Configure a VMware Tools Repository
 • Recognize the backup and restore solution for VMs
 • Identify the components in the vSphere Replication architecture
 • Deploy and configure vSphere Replication
 • Recover replicated VMs
vSphere Cluster Operations
 • Create and manage resource pools in a cluster
 • Describe how scalable shares work
 • Describe the function of the vCLS
 • Recognize operations that might disrupt the healthy functioning of vCLS VMs
Network Operations
 • Configure and manage vSphere distributed switches
 • Describe how VMware vSphere Network I/O Control enhances performance
 • Explain distributed switch features such as port mirroring and NetFlow
 • Define vSphere Distributed Services Engine
 • Describe the use cases and benefits of vSphere Distributed Services Engine
Storage Operations
 • Discuss vSphere support for NVMe and iSER technologies
 • Describe the architecture and requirements of vSAN configuration
 • Describe storage policy-based management
 • Recognize components in the vSphere Virtual Volumes architecture
 • Configure Storage I/O Control
vCenter and ESXi Operations
 • Create a vCenter backup schedule
 • Recognize the importance of vCenter High Availability
 • Explain how vCenter High Availability works
 • Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
 • Use the vSphere client to manage vSphere certificates
vSphere Monitoring
 • Monitor the key factors that can affect a virtual machine's performance
 • Describe the factors that influence vCenter performance
 • Use vCenter tools to monitor resource use
 • Create custom alarms in vCenter
 • Describe the benefits and capabilities of VMware Skyline
 • Recognize uses for Skyline Advisor Pro
vSphere Security and Access Control
 • Recognize strategies for securing vSphere components, such as vCenter, ESXi hosts, and virtual machines
 • Describe vSphere support for security standards and protocols
 • Describe identity federation and recognize its use cases
 • Configure identity federation to allow vCenter to use an external identity provider
vSphere Trusted Environments and VM Encryption
 • Configure ESXi Host Access and Authentication
 • Describe virtual machine security features
 • Describe the components of a VM encryption architecture
 • Create, manage, and migrate encrypted VMs
 • List VM encryption events and alarms
 • Describe the benefits and use cases of vSphere Trust Authority
 • Configure vSphere Trust Authority

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post