VMware vSphere - Optimize & Scale plus Troubleshooting Fast Track (VOSTFT)

Kurskod T3738R

VMware vSphere - Optimize & Scale plus Troubleshooting Fast Track (VOSTFT)

Den här kursen ger dig avancerade färdigheter för att konfigurera och vårda en virtuell infrastruktur med hög tillgänglighet tillika skalbarhet. 

Pris
60950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
12 jun
Live Online
10 jul
Live Online
25 sep
Live Online
4 dec
Live Online

Boka utbildning

Genom en mix av föreläsningar och hands-on-labs, kommer du att konfigurera och optimera VMware vSphere-funktionaliteten som lägger grunden för en verkligt skalbar infrastruktur, och vi kommer att diskutera när och var dessa funktioner har störst effekt.

Kursen kommer att fördjupa din förståelse av vSphere och hur dess avancerade funktioner och kontroller kan gynna din organisation. Dagarna på denna kurs är längre än vanligt och pågår ca kl. 09.00-19.00. Kursen hålls på engelska.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig med goda grundkunskaper inom installation, konfiguration, administration och utrullninga av VMware vSphere som är beredd att i hög takt lära dig felsöka och optimera prestanda i en vSphere-miljö.

Du förutsätts som deltagare behärska VMware vSphere ur följande perspektiv:

 • Installation
 • Konfiguration
 • Handhavande/administration

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Network Scalability
 • Configure and manage vSphere distributed switches
 • Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow
Storage Scalability
 • Explain VMware vSphere® Storage APIs - Array Integration, VMware vSphere® API for Storage Awareness™, and vSphere APIs for I/O Filtering
 • Configure and assign virtual machine storage policies
 • Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control
Host and Management Scalability
 • Define and use content libraries
 • Describe and use host profiles
 • Describe and use VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI and vSphere Auto Deploy
CPU Optimization
 • Explain the CPU scheduler operation, NUMA support, and other features that affect CPU performance
 • Use esxtop to monitor key CPU performance metrics
Memory Optimization
 • Explain ballooning, memory compression, and host-swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
 • Use esxtop to monitor key memory performance metrics
Storage Optimization
 • Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
 • Use esxtop to monitor key storage performance metrics
Network Optimization
 • Explain the performance features of network adapters
 • Explain the performance features of vSphere networking
 • Use esxtop to monitor key network performance metrics
vCenter Server Performance Optimization
 • Describe the factors that influence vCenter Server performance
 • Monitor VMware vCenter® Server Appliance™ resource usage
vSphere Security
 • Configure ESXi host access and authorization
 • Secure ESXi, vCenter Server, and virtual machines
 • Use VMware Certificate Authority to configure vSphere certificate management
 • Configure vSphere to encrypt virtual machines, core dumps and VMwarevSphere® vMotion® migrations

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post