VMware vSphere 7 - Optimize and Scale (VSOS)

Kurskod T3727R

VMware vSphere 7 - Optimize and Scale (VSOS)

Denna VMware vSphere 7-kurs ger dig avancerade färdigheter för att konfigurera och underhålla en högtillgänglig och skalbar virtuell infrastruktur. Delta i den här kursen för att fördjupa din förståelse för vSphere och lära dig hur dess avancerade funktioner och kontroller kan gynna din organisation.

Pris
42950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
20 feb
Live Online
27 mar
Live Online
24 apr
Live Online
15 maj
Live Online

Boka utbildning

Genom varvade föreläsningar och praktiska laboratorier konfigurerar och optimerar du VMware vSphere 7-funktioner som lägger grunden för en verkligt skalbar infrastruktur, och vi diskuterar även när och var dessa funktioner har störst effekt.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till eftarna systemingenjörer och administratörer som skall konfigurera och underhålla en högtillgänglig och skalbar virtuell infrastruktur baserad på VMware-teknologier.

Som deltagare förväntas du besitta erfarenhet av samt goda kunskaper i administration och konfiguration av VMware vSphere med ESXi och vCenter Server.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Network Scalability
 • Configure and manage vSphere distributed switches
 • Describe how VMware vSphere® Network I/O Control enhances performance
 • Explain distributed switch features such as port mirroring and NetFlow
Storage Scalability
 • Explain why VMware vSphere® VMFS is a high-performance, scalable file system
 • Explain VMware vSphere® Storage APIs - Array Integration, VMware vSphere® API for Storage
 • Awareness™, and vSphere APIs for I/O Filtering
 • Configure and assign virtual machine storage policies
 • Create VMware vSAN™ storage policies
 • Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control
 • Discuss vSphere support for NVMe and iSER
Host and Management Scalability
 • Use the vSphere Client to manage vSphere certificates
 • Describe identity federation and recognize its use cases
 • Configure identity federation
 • Describe the benefits and use cases of vSphere Trust Authority
 • Configure vSphere Trust Authority
 • Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
 • Manage and update VM templates in content libraries
 • Create and manage resource pools in a cluster
CPU Optimization
 • Explain the CPU scheduler operation and other features that affect CPU performance
 • Explain NUMA and vNUMA support
 • Use esxtop to monitor key CPU performance metrics
Memory Optimization
 • Explain ballooning, memory compression, and host-swapping techniques for memory reclamation when
 • memory is overcommitted
 • Use esxtop to monitor key memory performance metrics
Storage Optimization
 • Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
 • Use esxtop to monitor key storage performance metrics
Network Optimization
 • Explain performance features of network adapters
 • Explain the performance features of vSphere networking
 • Use esxtop to monitor key network performance metrics
vCenter Server Performance Optimization
 • Describe the factors that influence vCenter Server performance
 • Use VMware vCenter® Server Appliance™ tools to monitor resource use
Introduction to vSphere with Kubernetes
 • Differentiate between containers and virtual machines
 • Identify the parts of a container system
 • Recognize the basic architecture of Kubernetes
 • Describe a basic Kubernetes workflow
 • Describe the purpose of vSphere with Kubernetes and how it fits into the VMware Tanzu portfolio
 • Explain the vSphere with Kubernetes supervisor cluster
 • Describe the Tanzu Kubernetes Grid service

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post