Lyckas med förändring och tillväxt med Agile och ITIL

Agila ramverk, som till exempel Scrum och ITIL, beskriver hur man kan optimera utveckling och förvaltning av lösningar och tjänster. Ofta handlar det om IT-tjänster, men tjänstekonceptet och dess hantering är generellt. Ramverkens begrepp kan skilja sig åt och implementering görs på många olika sätt, men i grunden har Lean, Agilt och ITIL samma syfte: att hjälpa individer och organisationer att optimera hanteringen av tjänster under hela livscykeln.

Kunskapen och implementeringen av ITIL är dock ofta separerade från utvecklingen. På samma sätt saknar ofta de som jobbar med utvecklingen kunskap om ITIL och tjänstehantering. 

Under den här inspirationsföreläsningen kommer vi att:

  • Ge en helhetsbild av ett agilt teams ansvar.
  • Belysa skillnad i begrepp och visa på vad som är gemensamt och unikt.
  • Utgå från det gemensamma värdeströmmar inklusive utveckling och förvaltnings-flöde och utforska olika sätt att organisera värdeströmmen.
  • Visa hur ett agilt team har nytta av ITIL-kunskap, till exempel genom att förstå skillnad på incident och problem.

*Integritetspolicy

Mats Janemalm

Mats har jobbat som konsult i över 35 års erfarenhet och har praktiserat Lean och Agile i en rad olika branscher. Han har utbildat över 1 200 personer inom Lean och Agile använder de bästa teknikerna från pålitliga ramverk som Scrum och SAFe.

Anders Nygren 

Anders är certifierad SAFe Practice-konsult (SPC) med över 15 års erfarenhet. Han har coachat team och ledare i agila arbetssätt för att hjälpa till att förbättra transformationen mot en agil organisation. Anders har utbildat över 2 000 personer i Lean, Agile och ITIL och är expert på förändringsledning och kommunikation. 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post