DevSecOps Foundation

Kurskod AK6621

DevSecOps Foundation

På denna kurs lär du dig DevSecOps syfte, fördelar, koncept, terminologi och tillämpningar. Du får insikt i hur DevOps säkerhetspraxis skiljer sig från andra tillvägagångssätt och den kunskapsbas du behöver för att tillämpa förändringar i din organisation. 

Pris
18450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
9 dec
Live Online

Boka utbildning

Du lär dig hur DevSecOps roller passar in i en DevOps-kultur och organisation. I slutet av kursen kommer du att ha en väl underbyggd förståelse för "säkerhet som kod" (Security as a Code) för att göra säkerhet och efterlevnadsvärde levererbart som en tjänst.

Kursämnen som behandlas inkluderar hur DevSecOps ger affärsvärde och förbättrar såväl dina affärsmöjligheter som organisationens värde. De grundläggande DevSecOps-principerna som lärs ut kan stödja en organisatorisk transformation, öka produktiviteten, minska risker och optimera resursanvändning.

Upptäck fler kurser inom DevOps 


Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs är framtagen för alla roller som kan omfattas av DevSecOps-arbete. Som deltagare förutsätts du ha grundläggande kunskap inom, och förståelse för, vanliga DevOps-definitioner och principer.

Till detta rekommenderar vi vår kurs DevOps Foundation.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Den här kursen förbereder eleverna för att klara DevSecOps Foundation-certifieringen från DevOps Institute. Testet beställs och bokas separat.

Detaljerad information


Kursen lär ut stegen för att integrera säkerhetsprogram (Sec) från utveckling (Dev) och drift (Ops) genom C-nivån. Varje intressent spelar en roll och läromaterialet belyser hur proffs kan använda dessa verktyg som det primära sättet att skydda organisationen och kunden genom flera fallstudier, diskussionsalternativ och övningsmaterial för att maximera lärandevärdet. 

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

  • Why DevSecOps?
  • Culture and Management
  • Strategic Considerations
  • General Security Considerations
  • IAM: Identity & Access Management
  • Application Security
  • Operational Security
  • Governance, Risk, Compliance (GRC) and Audit
  • Logging, Monitoring, and Response

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post