ITIL 4 Leader - Digital & IT Strategy

Kurskod AK6411

ITIL 4 Leader - Digital & IT Strategy

Denna kurs fokuserar på hur en digital affärsstrategi kan linjera med organisationens IT-strategi. Kursen täcker också inverkan och parerande av disruption från ny teknik. Den baseras på ITIL-modulen ITIL 4 Leader, Digital and IT Strategy (DITS), och är den ITIL Intermediate-kurs som riktar sig till ledare och strateger. 

Pris
26450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
29 maj
Live Online
8 jul
Live Online
19 aug
Live Online
30 sep
Live Online
11 nov
Live Online
17 dec
Live Online
28 jan
Live Online

Boka utbildning

Utvecklingstakten i den digitala världen har aldrig varit så snabb som idag. Organisationer måste vara flexibla och anpassa sig till den ständigt föränderliga miljön om de vill fortsätta att ge sina kunder värde samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga på marknaden.

Den här kursen tillför ett nytt perspektiv till ITIL-sviten genom att lyfta diskussionen kring ITIL-koncept till en strategisk nivå för företagsledare eller den som samarbetar tätt med högsta ledning

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 5500:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Cornerstone Group AB is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen hjälper dig som ledare eller blivande ledare inom IT att bygga och implementera en effektiv IT- och digital strategi som kan hantera digital disruption och driva framgång.

Som deltagare förutsätts du vara certifierad på ITIL 4 Foundation-nivå.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen baseras på certifieringen ITIL 4 Leader, Digital and IT Strategy (DITS) från AXELOS. En certifieringsvoucher ingår i kursavgiften. Kursen är utformad för att möjliggöra att du skriver testet direkt efter kurs, men du avgör själv när du bokar det. För att skriva certifieringen behöver du vara certifierad på ITIL 4 Foundation

Lär dig mer


Change Enablement – Det nya Change Management i ITIL 4

Change Enablement – Det nya Change Management i ITIL 4

Varför har Change Management bytt namn till Change Enablement i ITIL v4?

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post