ITIL® 4 Specialist - High-Velocity IT

Kurskod AK6415

ITIL® 4 Specialist - High-Velocity IT

Denna kurs baseras på certifieringen ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT från AXELOS. Kursen behandlar detaljerna i digital transformation och hjälper organisationer att utvecklas mot en konvergens mellan organisation och teknik, alternativt etablera en ny digital organisation.

Pris
26450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
22 jul
Live Online
14 okt
Live Online
20 jan
Live Online

Boka utbildning

Med hjälp av ITIL 4-koncept och terminologi samt aktiviteter, övningar och exempel som ingår i kursen, kommer du att få relevant kunskap för att klara ITIL® 4 Specialist: IT-certifieringsprov med hög hastighet.

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT-kursen är utformad för att göra det möjligt för utövare att utforska hur digitala organisationer och digitala driftsmodeller fungerar i sk High-Velocity-miljöer.

Kursen inkluderar användning av arbetsmetoder som Agile och Lean, samt tekniska metoder och tekniker som Cloud, Automation och Automatic Testing. Fokus för dessa metoder och tekniker är på snabb leverans av produkter och tjänster för att få maximalt värde.

På slutet av tredje kursdagen finns tid avsatt för att skriva testet, som ingår i kursavgiften.

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 5500:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Cornerstone Group AB is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT- och serviceledare som arbetar i organisationer som arbetar på att bli digitalt kapabla.

Som deltagare skall du redan ha genomgått en ITIL Foundation-utbildning samt klarat motsvarande certifieringstest. För detta rekommenderar vi vår kurs ITIL 4 Foundation.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen förbereder deltagaren för certifieringen ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT, som är ett krav för att bli ITIL 4 Managing Professional. En certifieringsvoucher ingår i kursavgiften. Kursen är utformad för att möjliggöra att du skriver testet direkt efter kurs, men du avgör själv när du bokar det. För att skriva certifieringen behöver du vara certifierad på ITIL 4 Foundation.

Detaljerad information


Course Introduction
 • Let’s Get to Know Each Other
 • Course Overview
 • Course Learning Objectives
 • Target Audience
 • Characteristics
 • ITIL® 4 Certification Scheme
 • Course Components
 • Course Agenda
 • Module-End Exercises
 • Exam Details
Introduction to High-Velocity IT
 • High-Velocity IT
 • Digital Technology
 • Digital Organizations
 • Digital Transformation
High-Velocity IT Approaches
 • Relevance of High-Velocity IT Approaches
 • High-Velocity IT Approaches in Detail
High-Velocity IT Operating Models
 • Introduction
 • ITIL Perspective
 • High-Velocity IT Aspects
 • High-Velocity IT Applications
ITIL Building Blocks for  High-Velocity IT
 • Digital Product Lifecycle
 • Service Value Streams
 • Four Dimensions of Service Management
 • ITIL Management Practices
High-Velocity IT Culture
 • Key Behavior Patterns
 • ITIL Guiding Principles
Supporting Models and Concepts for Purpose
 • Ethics
 • Design Thinking
Supporting Models and Concepts for People
 • Reconstructing for Service Agility
 • Safety Culture
 • Stress Prevention 
Supporting Models and Concepts for Progress
 • Working in Complex Environments 
 • Lean Culture
 • ITIL Continual Improvement Model 
High-Velocity IT Objectives and Techniques
 • High-Velocity IT Objectives
 • High-Velocity IT Techniques
Techniques for Valuable Investments
 • Prioritization Techniques
 • Minimum Viable Products and Services
 • Product/Service Ownership
 • A/B Testing
Techniques for Fast Developments
 • Basic Concepts Related to Fast Development
 • Infrastructure as Code
 • Reviews
 • Continual Business Analysis
 • Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD)
 • Continuous Testing
 • Kanban
Techniques for Resilient Operations
 • Introduction to Resilient Operations
 • Technical Debt
 • Chaos Engineering
 • Definition of Done
 • Version Control
 • Algorithmic IT Operations
 • ChatOps
 • Site Reliability Engineering (SRE)

Kursmaterialet  är på engelska, med detta innehåll:

Techniques for Co-created Value
 • Basic Concepts of Co-created Value
 • Service Experience
Techniques for Assured Conformance
 • DevOps Audit Defense Toolkit
 • DevSecOps
 • Peer Review

Lär dig mer


Change Enablement – Det nya Change Management i ITIL 4

Change Enablement – Det nya Change Management i ITIL 4

Varför har Change Management bytt namn till Change Enablement i ITIL v4?

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post