ITIL® 4 Specialist - IT Asset Management

Kurskod AK6424

ITIL® 4 Specialist - IT Asset Management

Denna kurs fokuserar på att ge kandidaterna förståelse på ITIL Specialist-nivå  för nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar för ITIL4-modulen som behandlar tillämpning av den praxis (practice) som kallas IT Asset Management. 

Pris
28950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
5 aug
Live Online
9 sep
Live Online
7 okt
Live Online
4 nov
Live Online
2 dec
Live Online
28 jan
Live Online

Boka utbildning

ITIL 4-modulen Information Technology Asset Management (ITAM) är strukturerad och anpassad kring ITIL-ramverket och ITIL-praxisguiderna. Den avser att ge kandidater bästa praxis-vägledning på både strategisk och operativ nivå om hur du maximerar värdeskapande, kontrollerar kostnader, hanterar risker, uppfyller regulatoriska och kontraktuella krav samt stödjer beslutsfattande om köp, återanvändning, pensionering, och avyttring av IT-tillgångar inklusive deras inverkan på hållbarhet.

Utöver detta introduceras ITIL-mognadsmodellen som ett verktyg för att hjälpa kandidater att bedöma och mäta organisationens kapacitet inom service management och identifiera åtgärder för förbättringsmöjligheter för att utveckla ITAM-kapacitet.

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 5500:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Cornerstone Group AB is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till är för IT-proffs som är involverade i att hantera kostnader och risker, samt övervaka och säkerställa efterlevnad och god styrning av IT-tillgångar, och även du som kandidater till ITIL 4-titeln IT Asset Management Specialist.

Som deltagare förutsätts du besitta en ITI 4 Foundation-certifiering.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

En certifieringsvoucher ingår i kursavgiften. Kursen är utformad för att möjliggöra att du skriver testet direkt efter kurs, men du avgör själv när du bokar det. För att skriva certifieringen behöver du vara certifierad på ITIL 4 Foundation.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Understand The Key Concepts Of IT Asset Management (ITAM)
 • Identify the purpose, PSFs, and value of the IT Asset Management (ITAM) practice.
 • Apply iterative and interdependent scoping to IT asset types and IT asset register.
 • Understand the benefits of standard IT assets.
 • Understand the IT Asset Management (ITAM) relationship with governance, compliance, and policies of the organisation.
 • Apply an organisation's sustainability objectives to IT Asset Management (ITAM).
 • Identify the key challenges of IT Asset Management (ITAM).
Understand IT Asset Management (ITAM) Value Streams & Processes
 • Understand the roles and relationships of service value streams, practices, and processes in creation of value.
 • Identify the value of a common approach to IT asset lifecycle management.
 • recognise the sustainability aspects of IT asset decommissioning and disposal actions.
 • Know how to verify, audit, and analyse IT assets.
 • Understand the critical nature of records and documentation to IT asset lifecycle management.
 • Know how to integrate IT Asset Management (ITAM) in the organisation's value streams.
 • Identify the relationship between IT Asset Management (ITAM) and the service configuration management practice.
Understand IT Asset Management (ITAM) Roles, Skills & Organisational Solutions
 • Understand the key skills required for IT Asset Management (ITAM).
 • Describe the responsibilities of IT Asset Manager, License Manager, IT Asset Owner, IT Asset Custodian and IT Asset Consumer.
 • Know how to apply the LACMT model to IT Asset Management (ITAM) activities.
 • Know how to position IT Asset Management (ITAM) within an organisational structure.
Understand How Information & Technology Supports & Enables IT Asset Management (ITAM)
 • Identify the key inputs and outputs of the IT Asset Management (ITAM) practice.
 • Describe the key IT Asset Management (ITAM) automation tools and their role in the practice.
Understand The Role Of Partners & Suppliers In IT Asset Management (ITAM)
 • Understand the types of service relationships (basic, cooperative, partnership).
 • Understand the complexity of service relationships.
 • Describe a consistent approach to IT Asset Management (ITAM) across the organisation's ecosystem.
Know How To Develop IT Asset Management (ITAM) Organisational Capabilities
 • Understand the key concepts of the ITIL® maturity model: capability assessment, capability levels and criteria.
 • Know how to apply capability criteria to plan IT Asset Management (ITAM) capability development.
 • Identify key metrics and methods for improving IT Asset Management (ITAM) capabilities.
 • Apply the key steps of the IT Asset Management (ITAM) capability development.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post