ITIL® 4 Strategist - Direct, Plan and Improve

Kurskod AK6412

ITIL® 4 Strategist - Direct, Plan and Improve

Denna kurs är baserad på ITIL® 4-testet med samma namn från AXELOS. Kursen ger de praktiska färdigheterna som krävs för att skapa en ”lärande och förbättrande” IT-organisation, med en stark och effektiv strategisk inriktning. Med hjälp av ITIL 4-koncept och terminologi, aktiviteter, övningar och exempel som ingår i kursen, kommer du att få relevant kunskap för att klara certifieringstestet ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve.

Pris
26450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Ort och datum
24 jun
Live Online
16 sep
Live Online
28 okt
Live Online
9 dec
Live Online
17 feb
Live Online

Boka utbildning

Kursen är utformad för att ge utövare en praktisk och strategisk metodik för att planera och leverera Contious Improvement med nödvändig smidighet. Den riktar sig till ledare och ansvariga på alla nivåer, som är involverade i att utforma riktning och strategi eller utveckla ett ständigt förbättrande team. Det täcker både praktiska och strategiska element. Därför är detta den gemensamma modulen, som kommer att vara en nyckelkomponent i båda ITIL 4-certifieringstitlarna Managing Professional och Strategic Leader.

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 5500:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Cornerstone Group AB is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till ledare och ansvariga på alla nivåer som är involverade i att utforma riktning och strategi eller utveckla ett ständigt förbättrande team.

Som deltagare förutsätts du känna till ITIL v4, inte bara som koncept utan även dess komponenter på Foundation-nivå samt vara utbildad och certifierad inom ITIL 4 Foundation.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

 

Certifiering

Kursen baseras på certifieringstestet "ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve" från AXELOS. Med hjälp av ITIL 4-koncept och terminologi, övningar och exempel som ingår i kursen kommer du att få relevant kunskap för att klara testet ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve. En certifieringsvoucher ingår i kursavgiften. Kursen är utformad för att möjliggöra att du skriver testet direkt efter kurs, men du avgör själv när du bokar det. För att skriva certifieringen behöver du vara certifierad på ITIL 4 Foundation.

Detaljerad information


Course Introduction
 • Let’s Get to Know Each Other
 • Course Overview
 • ITIL® 4 Certification Scheme
 • Course Learning Objectives
 • Course Components
 • Course Agenda
Core Concepts of DPI
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Direction
 • Basics of Planning
 • Basics of Improvement
 • Other Core Elements
DPI through Service Value Chain and Guiding Principles
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • DPI of the SVS
 • DPI of Guiding Principles
Role of Direction in Strategy Management
 • Key Terms Covered in the Module
 • Introducing Startegy Management
 • Developing Effective Strategies
Implementation of Strategies
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Managing Risks
 • Making Decisions through Portfolio Management
 • Directing via Governance, Risk, and Compliance (GRC)
Introduction to Assessment and Planning
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Core Concepts of Assessment
 • Conducting Effective Assessments
 • Core Concepts of Planning
Assessment and Planning through VSM
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Introducing VSM
 • Developing Value Stream Maps
 • Knowing More About VSM
Measurement, Reporting, and Continual Improvement
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurement and Reporting
 • Alignment of Measurements and Metrics
 • Success Factors and Key Performance Indicators
 • Continual Improvement
Measurements and Continual Improvement through DImensions and SVS
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurements for the Four Dimensions
 • Continual Improvement of the Service Value Chain and Practices
OCM Principles and Methods
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of OCM
 • OCM throughout DPI and Service Value Chain
 • Resistance and Reinforcement
Communication Principles and Methods
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Effective Communication
 • Communication with Stakeholders
SVS Development Using Four Dimensions
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Organizations and People in the SVS
 • Partners and Suppliers in the SVS
 • Value Streams and Processes in the SVS
 • Information and Technology in the SVS

Lär dig mer


Change Enablement – Det nya Change Management i ITIL 4

Change Enablement – Det nya Change Management i ITIL 4

Varför har Change Management bytt namn till Change Enablement i ITIL v4?

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post