ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

Kurskod AK6224

Blended Learning

Våra ITIL Capability-utbildningar kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att erbjuda effektiv, lättillgänglig och relevant utbildning inom ITIL Capability-spåret.

ITIL v3 avvecklas

Under andra halvan av 2021 avvecklas ITIL v3 av AXELOS. Vi rekommenderar istället utbildning och certifiering inom ITIL 4.

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

Denna ITIL v3 (2011) Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation.
Kursen bygger i huvudsak på Operation-steget i Lifecycle-spåret och roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker.

Pris
25950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle stream - Service Operation med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Operational Support & Analysis " som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna. På slutet av sista kursdagen finns tid avsatt för att skriva ett certifieringstest, som ingår i kursavgiften. Det angivna priset består av kursplatsen plus 3000:- för det obligatoriska certifieringstestet.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Kursmaterialet är skrivet på Engelska.

Cornerstone Group AB is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som vill veta allt om de processer som används för att stödja den dagliga driften, samt baserat på analyser ta fram fakta om olika förbättringsmöjligheter. Kursen bygger i huvudsak på Service Operation-steget och riktar sig till medarbetare och chefer inom it-drift och förvaltning, inklusive servicedesk och support. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Operational, Support & Analysis Certificate samt Service Operation.

Som deltagare förutsätts du både vara certifierad inom ITIL Foundation och besitta motsvarande kunskaper.

Detaljerad information


 • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
 • Principer för drift och support av it-tjänster.
 • Processer kopplade till support och analys av it- tjänsternas effektivitet.
 • Event Management-processens syfte och mål. De händelser som är viktiga för att hantera och administrera it-resurser och it-tjänster.
 • Incident Management-processens syfte och mål. Förmågan att återställa it-tjänster i enlighet med överenskomna servicenivåer.
 • Request Fulfillment-processens syfte och mål. Förmågan att hantera olika typer av förfrågningar.
 • Problem Management-processens syfte och mål. Förmågan att förhindra att problem och incidenter återkommer och minimera dess effekt.
 • Access Management-processens syfte och mål. Att ge behöringa användare access till en tjänst och att hindra obehöriga användare.
 • Samverkan med andra processer i övriga Service Livscykel-steg.
 • Planering och organisation av funktionerna; Service Desk, Technical Management, IT Operations Management och Application Management.
 • Roller och ansvar för Service Operation.
 • Metoder och implementation.
 • Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker.
 • Praktiska tips

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post