ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

Kurskod AK6222

Blended Learning

Våra ITIL Capability-utbildningar kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att erbjuda effektiv, lättillgänglig och relevant utbildning inom ITIL Capability-spåret.

ITIL v3 avvecklas

Under andra halvan av 2021 avvecklas ITIL v3 av AXELOS. Vi rekommenderar istället utbildning och certifiering inom ITIL 4.

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

Denna ITIL v3 (2011) Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster.

Pris
25950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker.

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle Stream: Service Design, A248 med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Planning, Protection and Optimization" som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna. På slutet av sista kursdagen finns tid avsatt för att skriva ett certifieringstest, som ingår i kursavgiften. 

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 3000:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Cornerstone Group AB is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Planning, Protection & Optimization är för dig som vill vet allt om de processer som behövs för att utforma och leverera effektiva it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Design-steget och riktar sig till it-arkitekter, samt it-medarbetare som behöver ha djup förståelse för processer, roller, funktioner och aktiviteter relaterade till utforming av flexibla och kvalitativa it-tjänster. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Planning, Protection & Optimization Certificate samt Service Design.

Som deltagare förutsätts du både vara certifierad inom ITIL Foundation och besitta motsvarande kunskaper.

Detaljerad information


  • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
  • Capacity Management-processens syfte och mål. Förmågan att skapa förutsättningar för rätt kapacitetsnivå.
  • Availability Management-processens syfte och mål. Förmågan att skapa förutsättningar för att möjliggöra överenskomna krav på tillgänglighet.
  • IT Service Continuity Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera it-tjänsterna i katastrofsituationer.
  • Information Security Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera krav på informationssäkerhet och skapa en säkerhetspolicy.
  • Demand Management-processens syfte och mål. Förmågan att på strategisk nivå hantera kommande behov för nya och befintliga it-tjänster.
  • Roller och ansvar för processer och aktiviteter
  • Metoder, implementation och överväganden
  • Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker
  • Praktiska tips

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post