ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

Kurskod AK6223

Blended Learning

Våra ITIL Capability-utbildningar kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att erbjuda effektiv, lättillgänglig och relevant utbildning inom ITIL Capability-spåret.

ITIL v3 avvecklas

Under andra halvan av 2021 avvecklas ITIL v3 av AXELOS. Vi rekommenderar istället utbildning och certifiering inom ITIL 4.

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

Denna ITIL (2011) v3 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster.

Pris
25950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget i Lifecycle-spåret och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning.

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle stream: Service Transition med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Release, Control & Validation" som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna. På slutet av sista kursdagen finns tid avsatt för att skriva ett certifieringstest, som ingår i kursavgiften. 

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 3000:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Kursmaterialet är skrivet på Engelska.

Cornerstone Group AB is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL Capability stream - Release, Control & Validation Course.


Målgrupp och förkunskaper

Release, Control & Validation är för dig som vill veta allt om de processer som används för att förändra och överlämna väl fungerande it-tjänster till driften på ett kontrollerat sätt. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget. Kursen riktar sig till it-medarbetare som behöver ha djup förståelse för processer, roller, funktioner och aktiviteter relaterade till kontroll och styrning av förändringar av företagets it-tjänster. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Release, Control & Validation samt Service Transition.

Som deltagare förutsätts du både vara certifierad inom ITIL Foundation och besitta motsvarande kunskaper.

Detaljerad information


 • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
 • Processerna inom Service Transition (utom Transition Planning and Support), samt Request Fufilment-processen. Deras värde till verksamheten och hur de interagerar med processer i andra livscykelstadier.
 • Change Management-processens syfte och mål. Metoder och tekniker för varje större förändringsaktivitet och arbetsflöden för olika förändringstyper. Interaktivitet med andra processer samt effektiv uppföljning och nyckeltal för lyckade förändringar.
 • Service Asset and Configuration Management (SACM)-processens syfte och mål. Aktiviteter, verktyg och modeller samt mätning och uppföljning.
 • Release and Deployment Management-processens syfte och mål. Aktiviteter för planering, driftsättning och avveckling. Verifiering av genomförd driftsättning och Early Life Support.
 • Service Validation and Testing-processens syfte och mål. Hur policys kan stödja processen, beskrivning av olika testmodeller och metoder.
 • Request Fufilment och hur du kan etablera en självhjälps-tjänst och hur processen samverkar med Release Management och SACM processen.
 • Change Evaluation-processens syfte och mål. Terminologi och arbetsflöde för utvärdering av förutsedda och oförutsedda effekter av en förändring.
 • Knowledge Management och strategin för effektiv kunskapsöverföring samt fördelarna med införandet av ett Service Knowledge Management system.
 • Genomgång av ansvar, roller och nyckelfunktioner för utförandet av respektive process och aktivitet.
 • Praktiska tips och tricks

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post