ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

Kurskod AK6221

Blended Learning

Våra ITIL Capability-utbildningar kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att erbjuda effektiv, lättillgänglig och relevant utbildning inom ITIL Capability-spåret.

ITIL v3 avvecklas

Under andra halvan av 2021 avvecklas ITIL v3 av AXELOS. Vi rekommenderar istället utbildning och certifiering inom ITIL 4.

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

Denna ITIL v3 (2011) Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal.

Pris
25950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen bygger i huvudsak på Strategy-steget i Lifecycle-spåret och behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker.

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle stream: Service Strategy med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Service Offerings & Agreements" som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna. På slutet av sista kursdagen finns tid avsatt för att skriva ett certifieringstest, som ingår i kursavgiften. 

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 3000:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Cornerstone Group AB is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Service Offerings & Agreements är för dig som vill veta allt om de processer som behövs för att erbjuda och avtala effektiva och kundnära it-tjänster. Kursen bygger på en kombination av Service Strategy- och Service Desing-stegen. Kursen riktar sig till it-chefer, beställare och medarbetare som i sitt arbete behöver en djupare förståelse för tjänsteerbjudanden och paketering samt hantering av behov och avtal. Kursen behandlar både relationer mellan affär och it, samt mellan kund och leverantör. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Service Offerings & Agreements samt Service Strategy.

Som deltagare förutsätts du både vara certifierad inom ITIL Foundation och besitta motsvarande kunskaper.

Detaljerad information


 • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
 • Service Portfolio Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera tjänsteportföljen med nya , befintliga och aavvecklade tjänster.
 • Service Catalogue Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera tjänstekatalogen med de tjänster som företaget erbjuder.
 • Service Level Management-processens syfte och mål. Förmågan att definiera, förhandla, avtala och följa upp överenskomna Service Level Agreements (SLA).
 • Demand Management-processens syfte och mål. Förmågan att definiera och identifiera olika kunders behovsmönster (Patterns of Business Activity).
 • Supplier Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera och följa upp avtal med partners och leverantörer.
 • Financial Management for IT Services-processens syfte och mål. Förmågan att hantera ekonomi kring tjänsterna.
 • Business Relationship Management-processens syfte och mål. Förmågan att kommunicera med kunder och säkerställa att tjänstekatalogen och tjänsteportföljen motsvarar kundernas behov.
 • Roller och ansvar
 • Metoder, implementation och överväganden
 • Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker
 • Praktiska tips

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post