ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

Kurskod AK6211

ITIL v3 avvecklas

Under andra halvan av 2021 avvecklas ITIL v3 av AXELOS. Vi rekommenderar istället utbildning och certifiering inom ITIL 4.

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

Denna ITIL v3 (2011) Lifecycle-utbildning behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling.

Pris
22450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

På slutet av sista kursdagen finns tid avsatt för att skriva certifieringstestet, som ingår i kursavgiften. 

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 3000:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Cornerstone Group AB is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Service Strategy är dig som vill arbeta strategiskt och omvandla kundernas och användarnas krav på befintliga och framtida it-tjänster till en slagkraftig tjänsteportfölj. Kursen riktar sig till stateger, it-chefer, arkitekter, projektledare, processägare, beställare och medarbetare som arbetar med hantering, koordinering och integration av strategiska aktiviteter, affärsmodeller, koncept, processer och funktioner. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Service Offerings & Agreements samt Service Strategy.

Som deltagare förutsätts du både vara certifierad inom ITIL Foundation och besitta motsvarande kunskaper.

Detaljerad information


 • Tjänstestrategi (Service Strategy) som koncept, dess värde och innehåll
 • Begrepp och principer för Service Strategy
 • Styrning (IT Governance)
 • Service Strategy-processernas syfte och mål; Strategy Management for IT Services, Demand Management, Service Portfolio Management, Financial Management for IT Services, Business Relationship Management
 • Organisera för Service Strategy-steget
 • Automatisering och kontaktytor
 • Införande och förbättringar av Service Strategy-steget
 • Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker
 • Metoder
 • Praktiska tips
 • Kursdeltagarnas frågor

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post