ITSM Specialist - Incident & Problem Management

Kurskod AK6751

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

Detta är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. 

Pris
27450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se


Detaljerad information


Service Management-begrepp och principer
 • IT Service Management Best Practice
 • Tjänster och tjänstekatalog
 • Tillgångar inom Service Management
 • Värdeskapande IT Tjänster
 • Grunder i process-modellering
 • Vad är en process
 • Ansvarsmatriser (RACI)
 • Roller
 • Dokumentation av processen
Incident och Problem Management inom IT Service Management (ITSM)
 • Omfattning av Incident Management processen
 • Omfattning av Problem Management processen
 • Syfte och mål
 • Aktiviteter, metoder och modeller Organisation och roller inom Service Operation med fokus på
Service Desk och Incident Management
 • De viktigaste Service Desk och Incident Management riktlinjerna
 • Incidenter och deras hantering
 • Incidentens livscykel
 • Specialfall – Major Incidents
 • Organisation och roller inom Service Operation med fokus Problem Management
 • De viktigaste Problem Management-riktlinjerna
 • Aktiviteter inom Problem Management
 • Styrning, mätning och förbättring av Problem Management
Problemlösning, Metoder och tekniker
 • Problemlösningstekniker för Problem Management, såsom Kepner&Tregoe, Ischikawa diagram, Pareto Analys, Kaizen, 5 whys och Brainstorm facilitering
Styrning och mätning
 • Grunder i mätning och rapporter
 • Mål och mätning av processen
 • KPI och CFS för Incident och Problem Management
 • Förändringsledning i organisationen
 • Kunskap om hantering av intressenter genom användande av kommunikation och stakeholder-management
 • Betydelsen och hantering av ABC (Attityd, Beteende och Kultur) för ett lyckat införande av Problem Management

 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post