Copilot for Microsoft 365 - Executive's Workshop

Kurskod T2630EX

Copilot for Microsoft 365 - Executive's Workshop

Välkommen på en Workshop för ledningsgruppen, där vår Microsoft 365-expert tar dig och dina kollegor genom ett antal kontrollpunkter inför en implementation av Copilot for Microsoft 365. Du får tips och råd om vad du behöver tänka på och, inte minst, vad du absolut vill undvika.

Pris
25000 kr per grupp (exklusive moms)
Längd
En halvdag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Workshopen ger ledningsgruppen handgripliga och relevanta tips om hur ni kan lyfta projektet till att för alltid förändra en arbetsplats och dess produktivitet till det bättre, samt vilka faror som lurar längs vägen vid en illa genomtänkt utrullning.

Innehållet består av lärarens föreläsningar, nyttiga diskussioner och även demonstrationer i en Microsoft 365- och Windows-baserad miljö. Kursledaren är svensktalande, med stor erfarenhet av utrullningsprojekt med Microsoft 365.

Av pedagogiska skäl rekommenderar vi att hela ledningsgruppen deltar, dock max 15 deltagare. Kurspriset på 25 000 kr är för hela gruppen.

 


Målgrupp och förutsättningar

Kursen är framtagen för ledning och chefer i en organisation, som planerar eller överväger att implementera Copilot för Microsoft 365.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du besitta en grundläggande förståelse för den funktionalitet Microsoft 365 levererar i allmänhet samt dess informationsstrukturer i synnerhet.

Om workshop-ledaren: Mats Warnolf

Mats är en senior konsult med fokus på rådgivning och införandestöd av Microsoft 365-tjänster och funktionalitet. Med sin långa erfarenhet som Microsoft Certified Trainer trivs han i korsningen mellan människa, organisation och teknik, vilket kommer väl till pass när en samarbetsplattform och arbetssätt skall utformas.

​Du kan även höra Mats i den populära podden ”Office 365-podden” som han producerar sedan 2019.

Detaljerad information


Detta går vi igenom:

 • Vad är Microsoft Copilot och hur fungerar den?
 • Copilot på IT-avdelningen
  • Copilot för automatisering av uppgifter
  • Förbättrad dataanalys och datatrender
 • Vanliga fallgropar
  • AI-beroende utan mänsklig tillsyn
  • Dataintegritet
  • Förväntningar på AI i allmänhet och Copilot i synnerhet
 • Etiska överväganden
  • Bias och rättvisa
  • Transparens och ansvar

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post