Develop AI agents using Azure OpenAI and the Semantic Kernel SDK

Kurskod MAZ-2005

Develop AI agents using Azure OpenAI and the Semantic Kernel SDK

Under den här kursen lär du dig hur du använder Semantic Kernel SDK för att bygga intelligenta applikationer som automatiserar uppgifter och utför naturlig språkbehandling.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
23 sep
Live Online
5 dec
Live Online

Boka utbildning

Du lär du dig att skapa och konfigurera en Semantic Kernel med Azure OpenAI, utveckla och använda plugin-program, köra och spara anpassade prompter och att använda intelligenta "planners" för att automatiskt kombinera och köra funktioner och plugin-program.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till utvecklare. För att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet behöver du vara van att skriva kod i C# och ha erfarenhet av Azure och att skapa resurser i Azure-portalen.

Detaljerad information


Build your kernel
 • Create an Azure OpenAI resource
 • Build a kernel object
 • Configure the kernel with the Azure Open AI resource endpoint
Create plugins for Semantic Kernel
 • Use built-in plugins with the Semantic Kernel
 • Run custom prompts
 • Use personas in prompts
 • Save prompts to files
Give your AI agent skills
 • Create plugins for the Semantic Kernel using native code
 • Create and invoke native functions with the Semantic Kernel
Combine prompts with functions
 • Combine native functions within semantic prompts
Use intelligent planners
 • Automatically combine plugins using the Handlebars planner
 • Automatically invoke functions by running a prompt

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post