VMware NSX - Troubleshooting and Operations

Kurskod T3426

VMware NSX - Troubleshooting and Operations

Denna femdagars praktiska utbildning ger dig avancerad kunskap, färdigheter och verktyg för att uppnå kompetens i drift och felsökning av VMware NSX-miljön. 

Pris
50450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
2 dec
Live Online

Boka utbildning

På denna kurs introduceras du arbetsflöden för olika nätverks- och säkerhetskonstruktioner tillsammans med flera operativa och felsökningsverktyg som hjälper till att hantera och felsöka ditt NSX. Dessutom får du olika typer av tekniska problem som du kommer att identifiera, analysera och lösa genom en systematisk process.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till erfarna systemingenjörer och nätverksadministratörer som skall felsöka och ge support på ett NSX-baserat datacenter.

Som deltagare förutsätts du redan besitta de kunskaper inom följande teknologier:

 • Installation, konfiguration och handhavande av NSX
 • TCP/IP och relaterade nätverkstjänster
 • Routing- och Switching-teknologier
 • Leveranstjänster för nätverk och applikationer
 • Allmän hantering av KVM- och vSphere-baserade virtualiseringsmiljöer

För detta rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Version

Från juni 2023 behandlar kursen NSX version 4. Produkten gick tidigare under namnet NSX-T Data Center

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Course Introduction
 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
NSX Operations and Tools
 • Explain and validate the native troubleshooting tools (dashboards, traceflow, port mirroring) for the NSX
 • Data Center environment
 • Configure syslog, IPFIX, and log collections for the NSX environment
 • Integrate NSX with vRealize Log Insight and vRealize Network Insight
 • Validate and review the APIs methods available to configure the NSX environment
Troubleshooting the NSX Management Cluster
 • Describe the NSX Management cluster architecture, components, and communication channels
 • Identify the workflows involved in configuring the NSX Management cluster
 • Validate and troubleshoot the NSX Management cluster formation
Troubleshooting Infrastructure Preparation
 • Describe the data plane architecture, components, and communication channels
 • Explain and troubleshoot VMware ESXi™ transport node preparation issues
 • Explain and troubleshoot KVM transport node preparation issues
 • Explain and troubleshoot VMware NSX® Edge™ transport node preparation issues
Troubleshooting Logical Switching
 • Understand the architecture of logical switching
 • List the modules and processes involved in configuring logical switching
 • Explain the importance of N-VDS and VDS in transport nodes
 • Review the architecture and workflows involved in configuring
 • Identify and troubleshoot common logical switching issues
Troubleshooting Logical Routing
 • Review the architecture of logical routing and NSX Edge nodes
 • Explain the workflows involved in the configuration of Tier-0 and Tier-1 gateways
 • Explain the HA modes and logical router placements
 • Identify and troubleshoot common logical routing issues
Troubleshooting Security
 • Review the architecture of the Distributed Firewall
 • Explain the workflows involved in configuring the Distributed Firewall
 • Review the architecture of the Gateway Firewall
 • Explain the workflows involved in configuring the Gateway Firewall
 • Identify and troubleshoot common distributed firewall and Gateway Firewall issues
 • Troubleshooting Load Balancing and VPN Services
 • Review load balancer architecture and components
 • Identify and troubleshoot common load balancing issues
 • Review of IPsec and L2 VPN architecture and components
 • Identify and troubleshoot common IPsec and L2 VPN issues
Datapath Walkthrough
 • Verify and validate the path of the packet on the NSX datapath (East-West and North-South)
 • Identify and perform packet captures at various points in the datapath
 • Use nsxcli to retrieve configurations involved in the NSX datapath

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post