Kompetensförsörjning för önskat beteende och oslagbar effekt

Organisationer lever i ständig förändring med målsättningen att gå från nuläge till önskat läge. Globalisering och digitalisering driver förändringen i snabb takt vilket ställer helt nya krav på dagens organisationer och på den kompetens som krävs i morgon.

Medarbetarnas beteendeförändring är en förutsättning för att nå önskat läge. Kompetensförsörjning med fokus på förankring, motivation, kompetensutveckling och mätbarhet blir därför avgörande framgångsfaktorer. Det är här som vår modell Power Learning hjälper er att uppnå snabba effekter och komma till önskat läge med långsiktig hållbarhet.


Vår modell för kompetensförsörjning – Power Learning

Medarbetaren är en bortglömd resurs i många förändringsarbeten, trots att det är ute i verksamheten som förändring skapas. Det är där Power Learning kommer in – vår modell för kompetensförsörjning. Med hjälp av den säkerställer vi att våra kunders medarbetare har rätt kompetens för att stödja organisationens målsättningar och arbete. Vi gör det i tre övergripande steg, med hjälp av verktygen kompetenskartläggning, kompetensutveckling och effektmätning.

Med dessa verktyg påverkar vi organisationers kompetens och beteenden i en medveten riktning. Det öppnar upp för att nya insikter, nya arbetssätt och innovativa tekniker börjar användas i det dagliga arbetet – vilket skapar en framåtrörelse. Det är framåtrörelsen som stöttar det övergripande förändringsarbetet och skapar verklig effekt ute i organisationen.
Vi arbetar med kompetensförsörjning på olika nivåer, med olika grupperingar och med olika tidsperspektiv. Oavsett hur vi arbetar så är målsättningen densamma – att utveckla människor och organisationer.

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Vi hjälper er att kartlägga vilka kompetenser och erfarenheter som finns idag och hur dessa ska matchas mot företagets framtida behov av kompetens.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Dags att höja kompetensen bland personalen? Tillsammans med er definierar vi mål, behov och tar fram en plan för genomförandet för er kompetensutveckling.

Effektmätning

Effektmätning

Att utvärdera och mäta kompetensutveckling är helt avgörande för framgångsrik kompetensförsörjning. Låt oss hjälpa er att mäta kompetensen hos er personal.

Nyfiken på kompetensförsörjning?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om kompetensförsörjning, hur vi har hjälpt andra organisationer med liknande utmaningar eller om du vill höra mer om våra andra tjänster.

Stephen Morris

Affärsutvecklingschef

08-562 557 50

stephen.morris@cornerstone.se

Gör vi skillnad? Några av våra kunder berättar:

Trygga ledare hos Bredband2

Vi genomförde en kompetenskartläggning av nuvarande kompetensnivå och utifrån den prioriterades rätt kompetensinsatser till rätt personer.

Läs mer om hur vi hjälpte Bredband2
Trygga ledare hos Bredband2

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post