Reitan_toppbild (1).png

Case: Reitan Convenience – Rustade för framtiden

Reitan Convenience är ett norskägt företag och en stark aktör i Norden och Baltikum, med över 2000 butiker i sju länder med en omsättning 2019 på 15,3 miljarder norska kronor. Reitans vision är att vara Europas mest lönsamma och snabbast växande conveniencekedja. Välkända och väletablerade varumärken som Pressbyrån och 7-Eleven utgör Reitan Convenience Sweden AB (RCS).

Bakgrund

En stor del av utvecklingsarbetet i RCS verksamhet kan relateras till arbete som bedrivs i projektform med både traditionella och agila förhållningssätt och metoder. Projekten bedrevs på olika sätt inom avdelningar och i tvärfunktionella processer. RCS såg behovet att skapa och förankra sitt eget ”WoW” (Way of Working) för att stärka medarbetarna och effektivisera projekt- och processarbetet för att få ut största möjliga nyttan av projekten.

Cornerstone fick uppdraget som vände sig till drygt 20 nyckelpersoner av RCS verksamma ledare där delar av ledningsgruppen ingick. Exempel på viktiga framgångsfaktorer för RCS var att:

  • den egna värdegrunden skulle speglas i insatsen
  • skapa motivation till förändring
  • lärandet byggde på verkliga projekt i RCS verksamhet
  • utsedd konsult kunde hantera lärandet med deltagare som deltog digitalt och på plats samtidigt
  • kunna gå från ord till handling
Uppdraget

Niklas Laudon från Cornerstone utsågs som lärare och konsult för att stötta och stärka ledarna på RCS så att RCS nya arbetssätt för projekt kunde förankras; ett gemensamt språk, en skalbar projektprocess som inkluderar traditionella och/eller agila angreppssätt med stödjande metodik och dokument.

Insatsen genomfördes under 2020 och fördelades ut över tid mellan perioden juni till december. Formen för uppdraget bestod av föreläsning, utbildning, utveckling, workshops och coaching.

Reitan_graf.png

"Vi har verkligen skapat vårt WoW på bästa tänkbara sätt!"

- Maria Isaksson / Beställare Business Development Manager RCS

Vi har verkligen tillsammans skapat vårt ”WoW” (Way of Working”) på bästa tänkbara sätt. Vi har fått en stabil grund att stå på som vi ser kan skapa stor och hållbar nytta för vår verksamhet. Vi arbetar mycket i projektform, och detta kommer få oss att bli mer effektiva och samspelta när vi ständigt utvecklar verksamheten och vårt kunderbjudande.

Jag vill passa på att lyfta fram Niklas Laudon och hur han inte bara har guidat oss igenom denna insats på bästa sätt, utan verkligen värnat om att vi ska få ut nyttan av den kompetens vi har fått framåt. Han har hela tiden gjort det med flexibilitet och en positiv och motiverande approach, och därmed med sitt eget beteende, visat på vikten av motivation när man ska skapa något tillsammans, inte minst i ett projekt.

Vi spelade in våra sessioner så att ledare som vid något tillfälle inte haft möjlighet att delta har kunnat ta del av lärandet när det passade dem själva. Därutöver har Niklas, på eget initiativ, spelat in filmklipp i andan av att förstärka vår önskade effekt.

Här är några av de många kommentarer som kommit in från våra medarbetare som var med på utvecklingsresan.

”Jag vill tacka dig för den här tiden och du gjorde ett sånt avtryck på mig. Det gjorde verklig skillnad och du tog dig an uppgiften med bravur.”

”Stort tack Niklas för din fantastiska förmåga att leda oss framåt. Jag är oerhört imponerad av ditt sätt att ta oss vidare på ett metodiskt, engagerat och positivt sätt. Du har trots flera på distans, lyckats inkludera även oss.”

”TACK för att du spelade in filmen som vi kunde se efter utbildningen. Den var mycket bra, kort och koncis, tumme upp!”


Nyfiken på kompetensförsörjning?

Vill du veta mer om hur vi har hjälpt andra organisationer med liknande utmaningar? Eller höra mer om våra tjänster? Hör av dig till Stephen Morris. 

Stephen Morris

Affärsutvecklingschef

08-562 557 50

stephen.morris@cornerstone.se

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post