Masterclass – lär av en mästare

En masterclass är en kurs på en mer avancerad nivå där du får lära dig en produkt eller ett ämne på djupet, under ledning av en internationellt erkänd expert inom området. Oftast behandlas ett väl avgränsat ämne och du lär dig nyheter och best practices, samt får ta del av instruktörens tips och praktiska erfarenheter.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post