Affärskompetens

Här ger vi er som verksamhet, ledare, team och medarbetare möjligheter att rusta er för framtiden med nya insikter och verktyg förmedlade på olika sätt.

PowerSkills kommer vara framtidens viktigaste investering för många verksamheter. Rätt hanterade stärks medarbetarnas välmående, innovationsgraden ökar, osäkerheten minskar och vi blir skickliga på att ställa om och tillgodose nya möjligheter med högre kvalitet på kortare tid.

Sedan starten 2011 har Scaled Agile Framework, SAFe, kontinuerligt uppdaterats baserat på återkoppling från organisationer över hela världen. Kontinuerlig förbättring är basen inom Lean och även det som gjort SAFe till det ledande storskaliga ramverket.

Sedan länge vet vi att demografin förändras och att antalet äldre kommer att öka markant i Sverige. Vi vet därmed också att det inom en snar framtid kommer att bli en rejäl utmaning att klara behovet av vård och omsorg.

HR-arbetet blir viktigare och viktigare bland annat för att vi lever i en tid då förändringens vind blåser snabbare och hårdare än tidigare.

Det sker just nu stora förändringar i sättet att se på organisering och ledarskap. Det pågår en rörelse ifrån traditionella hierarkiska strukturer till att i stället gå mot flexibla, snabbfotade arbetssätt.

Lär dig hantera kommunikationen vid en förändring. Här får du konkreta tips på hur du kan gå tillväga med agila värderingar som grund.

Vad menas med agil metodik och agila metoder? Och vad är skillnaden mellan begreppen metodik och metod? I den här artikeln ger Niklas Laudon dig svaren.

Vad vet du om Lean portföljhantering (Lean Portfolio Management)? Varför behöver vi Lean portföljhantering? Se vårt populära webinar om ämnet här!

Varför har Change Management bytt namn till Change Enablement i ITIL v4?

Vad vet du om agila värdeströmmar? Se vårt populära webinar med Ola Gedenryd och Jörgen Karlsson.

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du? Hur ska vi tänka, bete oss och arbeta för att lyckas? Och vad finns det för nackdelar?

Hur når man framgångsrik UX? Ulf Winroth förklarar stegen med organisatorisk mognad, hantverk, processer och kompetens för att din organisation ska lyckas.

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Alla kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter som jobbar aktivt med företagshälsovård är de som vinner i längden. Varför? I den här artikeln får du svaret!

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven! Nils Lindell förklarar för oss hur Modern Agile fungerar i alla sorters projekt.

Motivation på arbetsplatsen är ett måste för att må bra, arbeta effektivt och känna lycka på jobbet. Här ger Niklas Laudon dig tre oslagbara verktyg!

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post