change-enablement.jpg

Change Enablement – Det nya Change Management i ITIL 4

Varför har Change Management bytt namn till Change Enablement i ITIL 4?

Det finns flera anledningar enligt Axelos. Bland annat att man lagt till något som heter Organizational Change Management (OCM) och att namnet på den praxisen är för snarlik Change Management. OCM handlar om förändring av organisationer, framför allt människorna i dessa medan Change Enablement precis som förut handlar om förändringar utav tjänster och dess komponenter.

Den bästa anledningen enligt mig är att namnet förtydligar vad denna praxis går ut på. Change Management som det hette tidigare och Change Enablement som den heter nu har samma mål att möjliggöra förändringshantering i en rasande fart utan att vi förlorar kontrollen över förändringarna. Om man tillåter att förändring utav tjänster eller komponenter sker utan kontroll så kommer olyckor att ske och incidenter att uppstå. Faktum är att den absolut vanligaste anledningen till varför IT har störningar i sin leverans är på grund av detta. Enligt mig går det att jämföra avsaknaden av Change Enablement med att det inte skulle finnas några flygledare eller flygtrafikregler. Om alla piloter kunde bestämma när och på vilken landningsbana de vill landa så skulle det inte ta lång tid innan katastrofen var ett faktum.

Change Enablement ger genom namnet en tydlighet i vad som måste uppnås. En förändringshantering som möjliggör kundens verksamhet. ITIL innehåller en massa tips, tricks och verktyg för att lyckas med detta. Till exempel hur man identifierar förändringar där beslutsrätten kan delegeras långt ut i organisationen. Kanske hela vägen till användare men definitivt till den eller de personer som är mest lämpade att fatta snabba beslut utan byråkrati men med fullständig kontroll så att incidenter inte uppstår.

Författare:
Mathias Strid 
ITIL Managing Professional och ackrediterad ITIL-utbildare

Mathias Strid har över 30 års erfarenhet av att leverera IT-tjänster. Majoriteten av dessa år som IT-chef eller IT-Managementkonsult. Han leder sedan många år tillbaka utbildningar i ITIL, DevOps och PRINCE2 samt är rådgivare och konsult inom IT Service Management.

Gå en kurs i ITIL


ITIL 4 Foundation - Inklusive certifiering

Längd 3 dagar
Kurskod AK6401
Pris 21950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post