ITIL

IT Infrastructure Library (ITIL) är en samling så kallade best practices, metoder och verktyg, för så kallade IT Service Management. ITIL innefattar idag ett mycket omfattande bibliotek av metoder, begrepp och stödrutiner utifrån vilka du kan strukturera arbetet med IT-tjänster.


Alla som har arbetat med IT-frågor, oavsett på vilken nivå och i vilken roll, kan förmodligen intyga att det inte bara krävs teknisk kompetens, utan även rutiner och stödsystem för att kvalitetssäkra utveckling och underhåll av de konkreta tjänsterna genom hela deras livscykler.

ITIL är framtaget för IT-tjänster men kan egentligen tillämpas på alla typer av tjänstestyrning (Service Management).

ITIL 4

Under 2019 och 2020 rullades den senaste upplagan av ITIL ut. Mot tidigare versioner kan noteras två betydande skillnader: Dels att man gör en tydlig satsning på att inkorporera agila metoder som Scrum och DevOps. Dels även att både biblioteket och dess tillhörande certifieringsprogram inte längre tar avstamp i livscykeln, utan mer rollbaserat i sitt upplägg, vilket underlättar det agila arbetet.

Certifiering

Kompetenscertifiering inom ITIL delas upp i tre nivåer: Foundation, Intermediate och Master. De första två nivåerna är uppdelade i ett antal väldefinierade moduler, var och en med ett certifieringstest och en motsvarande kurs kopplat till sig.

ITIL Foundation är den grundläggande och i särklass vanligaste modulen. Som påbyggnad efter denna kan du gå vidare med någon av Intermediate-certifieringarna Managing Professional (MP) eller Strategic Leader (SL), bestående av fyra respektive två moduler. Tar du båda Intermediate-certifieringarna så har du även möjligheten att erhålla titeln ITIL Master.
Se en översikt av certifieringar inom ITIL 4.

Utbildning

Cornerstone tillhandahåller ett heltäckande utbud av kurser inom ITIL 4. Utöver de olika certifieringsmodulerna finns även kortare snabbkurser för dig som redan besitter kunskaper inom exempelvis äldre ITIL-versioner, samt inom angränsande metodik, annan ITIL Service Management eller DevOps, som vi samlar under begreppet IT-styrning.

Varför har Change Management bytt namn till Change Enablement i ITIL v4?

Utvalda kurser


ITIL 4 Foundation

Längd 3 dagar
Kurskod AK6401
Pris 21950 kr

ITSM Awareness

Längd 1 dag
Kurskod AK6400
Pris 9450 kr
Se hela utbudet av kurser inom ITIL

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post