Ledarskap och team

Att vi lever i en tid som kännetecknas av förändring det vet alla men hur vi hanterar omställningar och människor genom vårt ledarskap och teamarbete är inte lika självklart. Det är en stor utmaning och kommer vara direkt avgörande för många verksamheter framöver. Här ger vi dig som ledare, er som team och verksamhet möjligheten att rusta er för framtiden med nya insikter och verktyg förmedlade på olika sätt.

För oss handlar ledarskap och teamarbete om att få människor att må bra, känna trygghet och motivation, växa, kommunicera, samverka och därigenom leverera och uppnå önskade värden. Det är en dynamisk utvecklingsprocess, en följd av förmågan att förstå och hantera oss själva och varandra, ett samspel mellan olika individer och grupper som befinner sig i olika situationer och under ständig förändring.

Team har en allt viktigare roll för att organisationer ska kunna möta förändringar, vara innovativa, leverera resultat och ha ett bra arbetsklimat. Teamen får också mer ansvar för att själva fatta beslut och driva sitt arbete framåt.

HR-arbetet blir viktigare och viktigare bland annat för att vi lever i en tid då förändringens vind blåser snabbare och hårdare än tidigare.

Det sker just nu stora förändringar i sättet att se på organisering och ledarskap. Det pågår en rörelse ifrån traditionella hierarkiska strukturer till att i stället gå mot flexibla, snabbfotade arbetssätt.

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Alla kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter som jobbar aktivt med företagshälsovård är de som vinner i längden. Varför? I den här artikeln får du svaret!

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Motivation på arbetsplatsen är ett måste för att må bra, arbeta effektivt och känna lycka på jobbet. Här ger Niklas Laudon dig tre oslagbara verktyg!

Utvalda kurser


Kommunikativt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK321
Pris 14950 kr

Leda på distans

Längd 2 dagar
Kurskod AK319
Pris 13950 kr

Självledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Pris 13950 kr
Se hela utbudet av kurser inom Ledarskap och team

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post