Power Skills_teaser (1).png

2023-01-05

Glöm förändring utan en värdedrivande och välmående kultur

Det enorma behovet av förändring för att leverera värde till kunder med mindre resurser, ökad hastighet och kvalitet vid rätt tidpunkt är en sanning. Konsekvenser av att misslyckas med omställningen är lika stora som effekterna av att lyckas för både verksamhet och människa.

Det är en global utmaning och i Sverige brottas näringsliv och offentlig sektor med dessa utmaningar mer än någonsin. Mångt och mycket handlar det om förmågan att bygga för att vara eller icke vara i framtiden. Plattformen för detta är alla ledare och medarbetare

AI, digitalisering, automation, flödesoptimerat arbete, tvärfunktionella sammansättningar, olika filosofier, ramverk och arbetssätt är många gånger i debattens centrum. Här finns massor av möjligheter men också många hot. En vanlig fallgrop som bara växer med tiden är när förändringens tonvikt och prioritering ligger på strukturen för organisation och arbetssätt. När vi bygger så behöver vi en grund att stå på. För att bygget ska bli som vi vill behövs samsyn kring vilka värden vi vill få ut av byggnationen.

Plattformen för detta är alla ledare och medarbetare som tillsammans ska rusta, kontinuerligt förändra och utveckla i riktning mot visionen. Här är den kultur vi odlar kritisk och många gånger speglar den framgång eller fall. Kulturen måste bottna i de värderingar och framgångsfaktorer som krävs för att ta oss dit vi vill.

Vilka värderingar och framgångsfaktorer är det?

Om vi tittar på vad det är som gör att vissa individer, team och verksamheter lyckas bättre än andra så börjar vi i rätt ände. Genom mängder av forskning och olika studier har resultaten visat att det landar i kompetenser som alla behöver oavsett roll för att lyckas bättre tillsammans och individuellt. Kompetenser som skapar en robust och affärsdriven kultur som frigör kraft och energi till förmån för både snabba effekter och långsiktig hållbarhet i linje med verksamhetens strategiska mål och planer.

Dessa kompetenser kallas för Power Skills och kommer vara framtidens viktigaste investering för många verksamheter. Rätt hanterade stärks medarbetarnas välmående, innovationsgraden ökar, osäkerheten minskar och vi blir skickliga på att ställa om och tillgodose nya möjligheter med högre kvalitet på kortare tid. Är det inte en sådan kultur vi vill ha?

Power Skills handlar exempelvis om förmågan att:

  • Vara kommunikativ med sig själv och andra
  • Kunna samverka med andra och arbeta i team
  • Fokusera på värdet av det vi ska leverera
  • Löpande hantera motivation, trygghet och tillit
  • Lösa problem
  • Hantera tydliga och förankrade ramar och riktlinjer för beteenden
  • Kontinuerligt reflektera och utvecklas individuellt och gemensamt
  • Snabbt kunna anamma olika arbetssätt utifrån det värde som ska skapas

Det är däremot långt ifrån en självklarhet att vi blir starkare tillsammans. Ju fler kockar…
Vi måste investera i tid och utgå ifrån där vi befinner oss. Alla verksamheter är olika, har olika behov och utgångslägen. Vi behöver betrakta lärandet av Power Skills som en kontinuerlig utvecklingsprocess och bygga in den som en del av vår vardag.

Författare: Niklas Laudon

Exempel på relaterade utbildningar


Praktisk förändringsledning

Längd 2 dagar
Kurskod AK201
Pris 13950 kr

Agilt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK309
Pris 17450 kr

Teamledaren, teamwork och framgång

Längd 2 dagar
Kurskod AK302
Pris 13950 kr

Kommunikativt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK321
Pris 14950 kr

Självledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Pris 13950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post