Sjalvledarskap - bli din egen ledare (1).png

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Tänk dig att du sitter i en bil, som är bara din, och du ska ge dig ut på en resa. Det är du som bestämmer vart du ska åka och vilken väg du ska ta. Det är också du som vet när du behöver tanka och fylla på för att ha energin ändå fram till målet. Under resans gång så kommer du att stöta på en del gupp i vägen och olika vägbyggen. Du får då hitta en annan väg eller tillfälligt sakta in för att ta dig över. Ibland har du passagerare med dig och då får du ansvara för att ni tillsammans kommer överens om hur er är färd ska vara och att ni kommer till samma destination. Du är motiverade, proaktiv, tar ansvar och har kunskapen om vad du behöver göra för att komma fram.

Den här metaforen brukar jag använda när jag definierar självledarskap. Metaforen visar vikten av att inte sätta sig i baksätet och vara beroende av att andra tar dig dit du vill.
Att vara beroende av andra kan inte bara leda till passivitet, sämre engagemang och ansvarstagande utan även ett allmänt sämre välmående.

Vad är självledarskap?

Den vanligaste definitionen är att kunna styra sina tankar och beteenden mot mål (Bryant & Kazan 2012). Det handlar om att förstå vad du ska göra och prioritera i vilken ordning det ska göras samt se till att du får bra förutsättningar för det.
Självledarskapet introducerades som begrepp av Manz 1986, som ett omfattande självinflytande perspektiv som berör ledning av sig själv och utförande av naturligt motiverande uppgifter.

Detta innefattar också att styra sig själv till att utföra de uppgifter som inte är naturligt motiverande men som ändå ska utföras.
Självledarskapet är en process där du påverkar dig individuellt för att uppnå de uppgifter och mål du har.

Varför behövs självledarskap?

Dagens arbetsliv kännetecknas av högt tempo och ständiga förändringar. Arbetsplatser och yrkesroller blir ofta mer och mer flexibla och dynamiska vilket även innebär ett ökat ansvar för sin planering. Ansvaret för att självständigt planera och leverera sina mål ökar för de flesta.
Samtidigt värderas teamarbete och teamkänsla högt. Det gör att man både behöver tänka på sina egna prestationer och samtidigt bidra till gruppen. Det är inte alltid det lättaste.
Men med ett starkt självledarskap blir det betydligt enklare. Att odla det är inte bara en individuell gärning utan även en kollektiv sådan.

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Det som man ska ta med sig är att ALLA kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Av en undersökning år 2016 av Great place to work visade sig  att arbetsplatser där man kunde utöva självledarskap var de som rankades högst. Självledarskapet ger nämligen individen frihet samtidigt som det bidrar till effektiva organisationer där alla vet vad som ska göras och tar ansvar för det.

Det handlar dock inte bara om mig själv utan också om hur jag bidrar till sammanhanget/organisationen. För att medarbetarna ska kunna utöva sitt självledarskap krävs det att organisationen är öppen, har tydliga mål och väldefinierade roller samt en tydlig och rak uppföljning.

Självledarskapets 3 delar
I mina utbildningar delar jag upp om självledarskapet i 3 delar:

1. Riktning & mål
Vart ska jag och vad ska uppfyllas. Utan att ha tydliga mål om vart jag/vi ska är det svårt att jobba i rätt riktning. Det ligger till grund för de prioriteringar jag gör och de beslut som jag fattar.

2. Självmedvetenhet
All utveckling och prestation bygger på en god självmedvetenhet. Självmedvetenhet består av 2 delar - självkännedom och självinsikt.

Självkännedom är att veta vilka starka sidor jag har och hur jag kan utnyttja dessa. Det handlar också om att vara medveten om mina mindre starka sidor och hur jag kan agera för att kompensera för och utveckla dem. Det handlar också om att ha koll på vad som motiverar mig. Vilka triggers har jag? när går jag i taket? och hur beter jag mig då?

Självinsikt handlar om konsten att vara kommunikativ och medveten om hur jag påverkar och påverkas av andra. Hur blir det runt omkring mig och hur upplever andra runt omkring mig att jag är.

När självkännedomen och självinsikten är god och överensstämmer med varandra då finns det bra förutsättningar att ta medvetna och långsiktiga beslut som gör att vi kan agera i linje med dessa.

3. Självreglering
När jag vet vart jag ska och hur jag fungerar så gäller det att ha strategier för att leda mig själv dvs. självreglering. Jag vet hur jag får saker gjorda trots att omgivningen inte är gynnsam, jag tar ansvar och gör saker som ibland tar emot.

Om jag har tankemönster som inte är konstruktiva genererar de automatiskt beteenden som gör det svårt att agera i linje med mina mål. Jag behöver då ändra mina tankar och beteenden så att jag kan agera på ett konstruktivt sätt.

Emellanåt zoomar jag ut för att få hela bilden och på sätt skaffar jag mig insikter om vad som behöver göras för att nå mina mål. En annan viktig del är att jag stöttar mig själv precis som en bra ledare skulle ha gjort.

Självledarskap - en förutsättning för framgång

Alla borde fundera på att vilja utveckla sitt självledarskap. Forskning visar att vårt välbefinnande, måluppfyllelse, flexibilitet och kreativitet ökar när vi själva är vår närmsta ledare.

Att ha starkt självledarskap är grunden för allt gott ledarskap och framgång oavsett roll. Du kan inte leda andra innan du kan leda dig själv är ett av ledarskapsgurun Peter Druckers kända citat;

”You cannot manage other people unless you can manage yourself”
- Peter Drucker

Arbetslivet i dag med ständig uppkoppling, gränslöshet, högt tempo och många och snabba förändringar påverkar vår hjärna negativt. Den limbiska delen, den s.k. däggdjurshjärnan blir mycket aktiv under sådana omständigheter och får oss att agera impulsivt och kortsiktigt. Eftersom den här delen styrs av att undvika det som kan upplevas hotfullt och därefter söka belöning så får det oss att ge upp vid motstånd, göra det som går lätt och är lustfyllt, vi tar inte tag i det som inte genererar omedelbar belöning eller kan upplevas som obehagligt och mycket mycket mer.

Konsekvenserna av detta kan bli stora och påverka både vår måluppfyllelse och vårt välmående. Med ett starkt självledarskap så blir inte konsekvenserna lika stora.
Jag sitter vid ratten i min bil och kör dit jag ska och jag vet hur jag tar mig förbi de gupp som kommer och de återvändsgränder som jag kan komma. Jag har just påbörjat en lärorik och effektiv färd.

Författare: Karin Otterbjörk

Läs mer om ledarskap


Det hälsostrategiska ledarskapet

Det hälsostrategiska ledarskapet

Hälsostrategiska ledare och verksamheter som jobbar aktivt med företagshälsovård är de som vinner i längden. Varför? I den här artikeln får du svaret!

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

Motivation på arbetsplatsen är ett måste för att må bra, arbeta effektivt och känna lycka på jobbet. Här ger Niklas Laudon dig tre oslagbara verktyg!

Gå en kurs i ledarskap


Team och teamutveckling

Längd 2 dagar
Kurskod AK303
Pris 13950 kr

Självledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Pris 13950 kr

Ny som ledare

Längd 2 dagar
Kurskod AK301
Pris 13950 kr

Personlig effektivitet

Längd 2 dagar
Kurskod AK409
Pris 13950 kr

Coachande ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK320
Pris 13950 kr

Kommunikativt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK321
Pris 14950 kr

Neuroledarskap (Att leda med hjärnan)

Längd 2 dagar
Kurskod AK311
Pris 13950 kr

Leda på distans

Längd 2 dagar
Kurskod AK319
Pris 13950 kr

Hälsostrategiskt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK316
Pris 17450 kr

Leda utan att vara chef

Längd 2 dagar
Kurskod AK312
Pris 13950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post