PowerShell

Med PowerShell har du tillgång till en kraftfull plattformsgenerisk verktygslåda att styra och automatisera din IT-infrastruktur och dess tjänster. PowerShell är idag ett naturligt inslag i arbetet för professionell IT-personal inom nätverk, server, desktop och molntjänster som Azure och Microsoft 365. Det går att spara in många arbetstimmar på att behärska PowerShell, som det därför är lönsamt att lägga ned tid på att bemästra.


PowerShell är Microsofts Open Source-ramverk för automatisering och styrning av konfiguration och tjänster, bestående av ett kommandoskal med tillhörande skriptspråk. Med PowerShell ges möjligheten att ta kontroll över en IT-miljö på ett sätt som inte begränsas av de valmöjligheter ett grafiskt gränssnitt kan tillhandahålla utan oöverskådlig komplexitet.

Med PowerShell anropas sk Cmdlets, framtagna för att styra specifika funktioner och tjänster. Cmdlets finns för att styra merparten av de komponenter som utgör en modern IT-infrastruktur, och listan över dessa växer stadigt.

På Cornerstone erbjuder vi flera utbildningar som fokuserar på PowerShell, från nybörjarkurser till avancerade och specialiserade tillämpningar. På grund av ramverkets kraftfullhet är PowerShell också ett naturligt förekommande inslag på många av våra populäraste IT-utbildningar.

Utvalda kurser


PowerShell Kickstarter

Längd 2 dagar
Kurskod T2371
Pris 19450 kr

Windows PowerShell - Automating Administration

Längd 4 dagar
Kurskod M10961mod
Pris 30950 kr

Windows PowerShell - Advanced Automated Administration

Längd 4 dagar
Kurskod M10962mod
Pris 30950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post