SharePoint och samarbetsplattformar

Teams, SharePoint och OneDrive, som ingår i Microsoft 365, är utformade för att skapa förutsättningar för smidigt samarbete för alla typer av organisationer och grupper. Möjligheterna att lagra och dela dokument, chatta och ha digitala möten gör att du blir mindre beroende av att vara på en viss plats vid en viss tid.


Ett lyckat införande kräver gedigna tekniska kunskaper och IT-avdelningen kommer att arbeta med nya plattformar och ny infrastruktur, men de mjuka aspekterna är också viktiga. Införandet innebär ett nytt sätt att se på samarbete och kommunikation, och det är viktigt att personalen engageras och utbildas tidigt. Utan tydliga riktlinjer för hur de olika tjänsterna ska användas finns också en risk att det blir rörigt, med effekten att medarbetarna faller tillbaka i gamla arbetssätt. 

Hos Cornerstone finns ett flertal utbildningar inom Teams, SharePoint och OneDrive, både för IT-proffs och användare.

Utvalda kurser


Implementing SharePoint 2019

Längd 3 dagar
Kurskod MMS-050-1
Pris 26950 kr

Managing Microsoft Teams

Längd 3 dagar
Kurskod MMS-700mod
Pris 27950 kr

Manage SharePoint Online and OneDrive

Längd 3 dagar
Kurskod MMS-040
Pris 26950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post