Artikel cisco.jpg

Utgångna Cisco-kurser och deras ersättare 

Den 24 februari 2020 gjorde Cisco om sitt kursprogram för att matcha de nya certifieringarna. Med detta försvann också ett antal kurser, och en ny uppsättning kom istället. här är en snabbguide där vi tipsar om de nya kurserna som har ersatt de gamla.

ICND1, ICND2, CCNABC och CCNAX

Saknar du någon av kurserna ICND1, ICND2, CCNABC eller CCNAX rekommenderar vi att du tittar på denna:
Cisco CCNA - Implementing and Administering Cisco Solutions

WIFUND

Saknar du WIFUND rekommenderar vi att du tittar på denna kurs: 
Cisco Wireless - Understanding Foundations (WLFNDU)

ROUTE, SWITCH och TSHOOT

Saknar du ROUTE , SWITCH eller TSHOOT rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Enterprise - Core Network Technologies Implementation and Operation (ENCOR)
Cisco Enterprise - Advanced Routing and Services Implementation (ENARSI)

DESGN och ARCH

Saknar du ARCH eller DESGN rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Enterprise - Designing Enterprise Networks (ENSLD)
Cisco Enterprise - Advanced Routing and Services Implementation (ENARSI)

DCII

Saknar du DCII rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Data Center - Core Technologies Implementation and Operation (DCCOR)
Cisco Nexus 9000 - Implementing Nexus 9000 Switches in NX-OS Mode (DCNX)

DCUCI

Saknar du DCUCI rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Data Center - Core Technologies Implementation and Operation (DCCOR)
Cisco Data Center - Introducing Cisco Unified Computing System (DCIUCS)
Cisco Data Center - Configuring Cisco Unified Computing System (DCCUCS)

DCVAI, DCAC9K och CLDACI

Saknar du DCVAI, DCAC9K eller CLDACI rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Nexus 9000 - Implementing Application Centric Infrastructure (DCACI)
Cisco Nexus 9000 - Advanced Application Centric Infrastructure Implementation (DCACIA)

CLDINF och CLDDES

Saknar du CLDINF eller CLDDES rekommenderar vi att du tittar på denna kurs:
Cisco Data Center - Core Technologies Implementation and Operation (DCCOR)

SENSS och SIMOS

Saknar du SENSS eller SIMOS rekommenderar vi att du tittar på denna kurs:
Cisco Security - Core Technologies Implementation and Operation (SCOR)

SISAS

Saknar du SISAS rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Identity Services Engine - Implementing and Configuring (SISE)
Cisco Security - Core Technologies Implementation and Operation (SCOR)

SITCS

Saknar du SITCS rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Firepower - Next Generation Firewall for Network Security (SSNGFW)
Cisco Firepower - Next-Generation IPS for Network Security (SSFIPS)
Cisco Security - Core Technologies Implementation and Operation (SCOR)

WIDESGN, WIDEPLOY och WITSHOOT

Saknar du WIDESIGN rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Enterprise - Wireless Network Design (ENWLSD)
Cisco Enterprise - Wireless Network Implementation (ENWLSI).

CIPTV1 och CIPTV2

Saknar du CIPTV1 rekommenderar vi att du tittar på denna kurs:
Cisco Collaboration - Core Technologies Implementation and Operation (CLCOR)

CAPPS

Saknar du CAPPS rekommenderar vi att du tittar på denna kurs:
Cisco Collaboration - Implementing Collaboration Application (CLICA)

CTCOLLAB

Saknar du CTCOLLAB rekommenderar vi att du tittar på denna kurs:
Cisco Collaboration - Cloud and Edge Solutions Implementation (CTCOLLAB)

SPCORE, SPROUTE

Saknar du SPCORE eller SPROUTE rekommenderar vi att du tittar på denna kurs:
Cisco Service Provider - Core Technologies Implementation and Operatio (SPCOR)

SPADVROUTE

Saknar du SPADVROUTE rekommenderar vi att du tittar på denna kurs:
Cisco Service Provider - Advanced Routing Solutions Implementation (SPRI)

SPEDGE

Saknar du SPEDGE rekommenderar vi att du tittar på någon av dessa kurser:
Cisco Service Provider - VPN Service Implementation (SPVI)
Cisco Service Provider - Core Technologies Implementation and Operatio (SPCOR)

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post