Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Som projektledare söker jag alltid efter kombinationer av verktyg och metoder för att få bästa resultat. Efter millenieskiftet hände något spännande. Agila metoder vann snabbt mark. Systemutvecklare var inte nöjda med resultatet från styrning med traditionell metodik och agila arbetssätt tillförde stort värde. Vanligast är SCRUM eller någon ”scrumish” variant. Där finns inte en projektledare i vanlig mening. Likväl hittar man ofta en projektledare i eller strax utanför dessa projekt, i regel baserat på den övriga verksamhetens behov. Den traditionella metodiken behövs fortfarande. Det som till en början var ett polemiskt ”antingen eller” har blivit till ett ”både och”. Metoderna berikar varandra. 

Vi är många som älskar enkelheten, glädjen, direktheten och energin och drivet i projektgruppen som kommer med agila arbetssätt. De kan med fördel integreras i traditionell metodik även om det har sina utmaningar. Krockar mellan roller och styrning utifrån olika ramverk ger lätt motsägelser och förvirring. Med grund i traditionell metodik längtar man efter ett smidigare sätt än att plocka delar från Kan-Ban, SCRUM eller något ”scrumish”. Finns det inte en enklare väg? Längtan är speciellt stor för oss som leder projekt i vanlig verksamhet utanför IT-avdelningarna. Svaret är – jo, nu finns det…

Modern Agile!

…och vad är det? Modern Agile är det senaste – och kanske fräschaste – försöket att fånga projektledningens ”Holy Grail” – den ”omöjliga” ekvationen av lättviktig metodik som trots enkelhet ger björnkoll på kvalitet, resultat och framdrift i projekten, ett ideal som ger stor potential till framgång.

”Modern Agile is a community for people interested in uncovering better ways of getting awesome results. It leverages wisdom from many industries, is principle driven and framework free.”  
Joshua Kerievsky, CEO, Industrial Logic

Modern Agile har inget ramverk som krockar med traditionell metodik – de gifter ihop sig som sås och spaghetti. Det ena blir bättre tillsammans med det andra än var och en för sig. Äntligen ett agilt arbetssätt som gjort för alla typer av projekt – inte bara för IT och systemutveckling! 

Modern Agile definieras av fyra vägledande principer och är Open Source. Det är tillgängligt för alla och tar fasta på glädjen, direktheten och energin och drivet i projektgruppen. Och inte minst potentialen till fantastiska resultat! Låt oss se närmare på de vägledande principerna (här fritt översatt från modernagile.org).

MODERN AGILE

Hjälp människor briljera

– I moderna agile frågar vi oss hur vi och det vi gör kan få människor i vårt eco-system – alla som använder, tillverkar, köper, säljer eller finansierar våra tjänster eller produkter – att lyckas. Hur kan vi få dem att briljera?

Skapa trygga förutsättningar

– Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och nyckeln till en högeffektiv grupp. Vi gör trygghet till ett krav, speciellt om vi tar oss an riskabla uppgifter. Vi skyddar människors tid, information, rykte, pengar, hälsa och relationer. Och vi gör våra samarbeten, produkter och tjänster säkra och hållbara.

Leverera värde löpande

– Något som inte är levererat kan inte göra någon säkrare eller få dem att briljera. Därför frågar vi oss ”hur kan vi snabbare leverera värdefulla resultat”? Och delar upp leveranser i mindre delar så att det snabbare når kunden.

Experimentera och lär dig snabbt

– Vi kan inte göra någon säkrare eller få dem att briljera om vi inte lär oss. Vi gör våra experiment trygga så att vi vågar göra fler experiment. När vi fastnar eller inte lär oss tillräckligt tar vi det som tecken på att vi behöver göra ett experiment till!

Det är lätt att finna vetenskapligt stöd och förklaringar till varför just de här principerna fungerar bra tillsammans. Peter Senge och hans kolleger har i sin forskning på MIT (världsledande teknisk högskola) visat potentialen i en lärande organisation, moderna motivationsteorier som Self Determination Theory lyfter vikten av delaktighet och arbetsglädje, modernt säkerhetstänkande visar hur vägen bort från skuldbeläggande leder rätt och modernt kundtänkande kraften i att göra kunden till hjälte. Och inte minst lyfter modern neurovetenskap fram vinsterna med att arbeta utifrån hur våra hjärnor egentligen fungerar. På hemsidan modernagile.org finns rikligt med material att läsa in sig på. 

Låter det inte härligt att ha en metod för att enkelt omsätta moderna hjärnforskares, erfarna projektledares och andra praktikers kloka råd till framgångsrika resultat? Vad väntar du på – det är fritt för alla att testa. Varför inte redan idag?

VARNING! Kan vara beroendeframkallande!

Nils Lindell