Lyckas med förändringsledning utifrån en värdedriven och förändringsbenägen kultur

Det pågår ständigt förändringar i vår omvärld som ger nya situationer för chefer och medarbetare att ta hand om. Såväl externa som interna orsaker driver behov av nya arbetssätt och därför behov av förändrade beteenden. Inte minst genom den snabba utvecklingen inom AI, automation och digitalisering. Men långt ifrån alla förändringar lyckas. Varför är det så?

Kanske har du hört frågor som;

  • Varför är den här förändringen nödvändig?
  • Är det arbete vi gör idag inte viktigt längre?
  • Jag förstår inte hur vi ska göra detta?
  • Kommer min roll att förändras?

För att lyckas med förändringsarbeten så behöver chefer och medarbetare se behovet av utvecklingen, de behöver kunna ta till sig varför förändringen är nödvändig. Vi behöver berätta om hur den kommer att genomföras, i någon mån, liksom vilka fördelar det finns för organisationen och för medarbetarna i den nya situationen.

Genom att arbeta med den mänskliga sidan av förändringen, kan vi istället få reaktioner som;

  • Nu förstår jag varför vi behöver genomföra förändringen. Jag vill vara med.
  • Det kommer att bli utmanande, men tillsammans kommer vi att klara det.

Under detta webinar tar vi upp vanliga utmaningar och fallgropar inom förändringsarbete. Vi lyfter också upp hur olika roller kan samverka för att främja framgångsrik förändring. Vi belyser ADKAR-modellen (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) och hur den kan stödja varje individs förändringsresa. Vi avrundar med vikten av att befästa nya beteenden varför man ska tydliggöra att förändringen är genomförd.

Webinar: Lyckas med förändringsledning utifrån en värdedriven och förändringsbenägen kultur

Jenny Axäll – Senior rådgivare och förändringsledare

Jenny har över 20 års erfarenhet av omfattande förändringsarbeten och verksamhetsanalyser i stora internationella koncerner, medelstora bolag och offentliga organisationer. Hon förstår och är expert på att hantera utmaningar relaterade till chef- och ledarskap, förändringledning, kommunikationsbehov och vikten av att ta hand om varje människas resa i samband med förändringar. Exempel på certifieringar: Certifierad Prosci® Certified Change Practitioner, Change Management. Change Communication Masterlass, Simply-good advice, CIPR.

Niklas Laudon 

Niklas är en mycket inspirerande och lyhörd ämnesexpert som hjälper människor och verksamheter att utvecklas och komma dit dem vill med utgångspunkt från en värdedriven, välmående och förändringsbenägen kultur. Han har tränat över 16 000 ledare och medarbetare i 100 tals verksamheter och stöttat massor med serviceorganisationer inom både privat och offentlig sektor.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post