Power Skills -Framtidens viktigaste investering

Framfarten inom Artificiell Intelligens och Automation är enorm. Likaså behovet av förändring för att leverera värde till kunder med mindre resurser, ökad hastighet och kvalitet vid rätt tidpunkt. Det är en sanning. Konsekvenser av att misslyckas med omställningen är lika stora som effekterna av att lyckas för både verksamhet och människa.

 

Det är en global utmaning och i Sverige brottas näringsliv och offentlig sektor med dessa utmaningar mer än någonsin. Mångt och mycket handlar det om förmågan att bygga för att vara eller icke vara i framtiden.

Plattformen för detta är alla ledare och medarbetare som tillsammans ska rusta, kontinuerligt förändra och arbeta i riktning mot visionen. Det är däremot långt ifrån en självklarhet att vi blir starkare tillsammans. Det är här som Power Skills kommer in.

Välkommen till ett interaktivt Webinar om framtidens viktigaste investering, färdigheter som alla i en verksamhet behöver, oavsett roll för att lyckas bättre tillsammans och individuellt. Färdigheter som är svåra att ersätta med teknik och kompetenser som är absolut nödvändiga för att frigöra kraft och energi till förmån för en värdedriven, välmående och förändringsbenägen kultur.

Webinariet är utformat för dig som är engagerad i kompetensutveckling och förändringsarbeten.

Tid: 6 oktober kl 09:30 - 10:30
Plats: Zoom
Pris: Kostnadsfritt
Talare: Niklas Laudon

Niklas Laudon – Affärsrådgivare och senior lärare

Hjälper människor och verksamheter att utvecklas och komma dit de vill med utgångspunkt från en värdedriven, välmående och förändringsbenägen kultur. Niklas har tränat över 16 000 ledare och medarbetare i 100-tals verksamheter. Specialiserad på att skapa organisatoriska förutsättningar för kontinuerligt lärande och förankra kompetenser som alla i en verksamhet behöver för att kunna lyckas bättre tillsammans och individuellt. Exempel på certifieringar: Certifierad förändringsledare och beteendevetare CHPS, Certifierad DISC-handledare Extended DISC.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post