Azure Architect Design - Infrastructure Strategy

Under den här kursen lär du dig om arkitekturella val och hänsynstaganden avseende design av infrastruktur i Azure.

Den här kursen ingår i en serie kurser där du lär dig om arkitektur i Azure. Du kan välja att gå den här kursen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna.

Choice - Du bestämmer

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. Du kan också delta via LiveClass från valfri plats.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Kontakta oss på info@cornerstone.se eller ring 08-562 557 00 så hjälper vi dig!

Målgrupp

Arkitekter som vill fördjupa sina kunskaper inom Azure.

Förkunskaper

Du bör ha praktisk erfarenhet av operativsystem, virtualisering, molninfrastruktur, lösningar för lagring samt nätverk.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Kursens mål

After completing this course, students will be able to:

  • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns.
  • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers.
  • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise.
  • Design an availability set for one or more virtual machines.
  • Describe the differences between fault and update domains.
  • Author a VM Scale Set ARM template.

Agenda

Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces, and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency, and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

Building Azure IaaS-Based Server Applications (ADSK)

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs, and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-301T04
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

6 februari

7 maj

9 juli

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.