Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande.

Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Power Query ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller.

För data med geografisk koppling kan du skapa rapporter i kartformat med både Power View och Power Map. Du lär dig också att visualisera förändring över tid med animerade rapporter i Power Map. Vi tittar på hur verktygen fungerar både för Office 365 och on-premise.

Läromedlet är digitalt och innehåller både teori och övningar.

Förkunskaper

Goda kunskaper och erfarenhet av att utföra kalkyler i Microsoft Excel, samt ha förståelse för vad en pivottabell är. Till detta rekommenderar vi vår kurs Fortsättningskurs i Excel. Läromedlet är skrivet på svenska.

Ämnesområden

 • Repetition kring tabeller och pivottabeller i Excel
 • Begreppet datamodellen
 • Importera data från SQL, webbaserade datafeeds och andra Excel-arbetsböcker
 • Relationer mellan tabeller
 • Beräknade kolumner och beräknade fält
 • Introduktion till beräkningar med DAX
 • Skapa hierarkier för att granska data en nivå i taget
 • Importera data med Power Query
 • Skapa regler för hur data importeras i Power Query
 • Presentera data i Power View i tabell- och diagramform
 • Skapa kartdiagram
 • Skapa ad Hoc-hierarkier i PowerView
 • Visualisera geografiska data över tid med Power Map
 • Lager och scener i Power Map
 • Praktiska tips och tricks

Om kursen

Pris: 11 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A138

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se