Artificial Intelligence Fundamentals

Kurskod A440

Artificial Intelligence Fundamentals

Den här kursen ger dig en bred förståelse för Artificiell Intelligens (AI), ett område där utvecklingen är blixtsnabb och har potential att driva innovation inom nästan alla branscher. Du lär dig om olika typer av AI, möjliga tillämpningar, tillgängliga verktyg, risker och etiska överväganden. 

Pris
10450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
1 dag
Ort och datum
27 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen innehåller många demos och där du konkret får se potentialen, hur AI på olika sätt kan hjälpa oss och hur man arbetar med AI.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till alla som vill ha en bättre förståelse för AI, till exempel chefer, produktägare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Kursen kräver inga förkunskaper inom matematik eller programmering.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning

Overview of the course and coverage of scenarios where AI technologies can be implemented.

AI with Numeric Data

Use of AI models and Auto-ML capabilities to make predictions based on tabular and numeric data.

AI with Images and Video

Analysis of images and video focusing on object detection, image classification and making image and video content searchble.

AI with Text and Speech

Use of text-to-speech and speech-to-text capabilities, including training custom voice models.

Generative AI and Chat GPT

Leveraging large language models and image generation models to improve productivity and the interactivity of systems.

Responsible AI

Coverage of the principles of responsible AI and how to ensure that the appropriate regulations, guidelines, and principles are followed when working with AI technology.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post