Artificial Intelligence Fundamentals

Kurskod A440

Artificial Intelligence Fundamentals

Den här kursen ger dig en bred förståelse för Artificiell Intelligens (AI), ett område som kan kan driva innovation inom nästan alla branscher och där utvecklingen är blixtsnabb. Du lär dig om olika typer av AI, möjliga tillämpningar, tillgängliga verktyg, risker och etiska överväganden. 

Pris
10450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
5 sep
Live Online
4 nov
Live Online
18 dec
Live Online

Boka utbildning

Kursen innehåller många demos och där du konkret får se potentialen, hur AI på olika sätt kan hjälpa oss och hur man arbetar med AI.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till alla som vill ha en bättre förståelse för AI, till exempel beslutsfattare, produktägare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Kursen kräver inga förkunskaper inom matematik eller programmering.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Innehåll

  • Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning
  • AI with Numeric Data
  • AI with Images and Video
  • AI with Text and Speech
  • Generative AI and Chat GPT
  • Responsible AI

Detaljerad information


Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning

Overview of the course and coverage of scenarios where AI technologies can be implemented.

AI with Numeric Data

Use of AI models and Auto-ML capabilities to make predictions based on tabular and numeric data.

AI with Images and Video

Analysis of images and video focusing on object detection, image classification and making image and video content searchble.

AI with Text and Speech

Use of text-to-speech and speech-to-text capabilities, including training custom voice models.

Generative AI and Chat GPT

Leveraging large language models and image generation models to improve productivity and the interactivity of systems.

Responsible AI

Coverage of the principles of responsible AI and how to ensure that the appropriate regulations, guidelines, and principles are followed when working with AI technology.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post