Cisco DNA Center - Leveraging Intent-based Networking DNA Assurance

Kurskod DNAAS

Cisco DNA Center - Leveraging Intent-based Networking DNA Assurance

Denna kurs möjliggör för dig att övervaka och felsöka en traditionell brownfield-nätverksinfrastruktur genom att använda Cisco Digital Network Architecture Assurance (DNA Assurance). 

Pris
27950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
2 dagar
Ort och datum
13 maj
Live Online
11 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen fokuserar på att belysa frågor och utmaningar snarare än på att övervaka data. De avancerade funktionerna för artificiell intelligens och maskininlärning inom Cisco DNA Assurance gör att du kan isolera grundorsaken till ett problem och utifrån detta vidta lämpliga åtgärder för att snabbt lösa problem. 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för nätverks- och mjukvarutekniker som skall övervaka och felsöka en traditionell brownfield-nätverksinfrastruktur genom att använda Cisco DNA Assurance.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du besitta goda kunskaper inom Ciscos nätverkslösningar. För detta rekommenderar vi dessa kurser:

De flesta som går kursen har en CCNP- eller Cisco Specialist-certifiering alternativt motsvarande kunskapsnivå.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introducing Cisco DNA Center Assurance
  • Cisco DNA Center and Intent-Based Network Management Automation
  • Cisco DNA Center System Architecture
Monitoring Health and Performance with Cisco DNA Center Assurance
  • Cisco DNA Center Assurance Functional Components
  • Cisco DNA Center Assurance Data Analytics and Metrics
Troubleshooting Issues, Observing Insights and Trends
  • Detect Issues, Insights, and Trends in the Network
  • Observe Trends, Insights, and Comparative Analysis
Troubleshooting Wireless Issues with Cisco DNA Center Assurance Tools
  • Review of Assurance Tools for Troubleshooting Wireless Networks
  • Use Sensor Tests to Troubleshoot Wireless Networks

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post