Citrix Virtual Apps and Desktops - Architect Design Solutions

Kurskod CWS-415

Citrix Virtual Apps and Desktops - Architect Design Solutions

Den här kursen lär ut designprinciperna för att skapa en Citrix Virtual Apps and Desktops. Du kommer också att lära dig utvärdera befintliga miljöer, utforskar olika scenarier och fatta designbeslut baserat på affärskrav.

Pris
43450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
7 okt
Live Online
3 feb
Live Online

Boka utbildning

Kursen utgår från Citrix Consultings syn på design och arkitektur samt täcker de viktigaste designbesluten genom föreläsningar, labbövningar och diskussioner inom klassen. Du kommer också att lära dig om ytterligare överväganden och avancerade konfigurationer för lösningar för multi-location och planering av disaster recovery.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för systemarkitekter och systemingenjörer som skall planera och utforma en app- och desktopvirtualiseringsmiljö baserad på Citrix Virtual Apps and Desktops.

För att hänga med i kursens tempo och kunna tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du ha en gedigen erfarenhet av Citrix Virtual Apps and Desktops 7 samt erfarenhet av Citrix Gateway och stödjande infrastruktur.

Vi rekommenderar att du har gått dessa kurser eller besitter motsvarande kunskaper:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Methodology & Assessment
 • The Citrix Consulting Methodology
 • Citrix Consulting Methodology Use
 • Business Drivers
 • Prioritize Business Drivers
 • User Segmentation
 • User Segmentation Process
 • App Assessment Introduction
 • App Assessment Analysis
 • Why Perform a Capabilities Assessment?
 • Common Capabilities Assessment Risks
User Layer
 • Endpoint Considerations
 • Peripherals Considerations
 • Citrix Workspace App Version Considerations
 • Citrix Workspace App Multiple Version Considerations
 • Network Connectivity and the User Experience
 • Bandwidth and Latency Considerations
 • Graphics Mode Design Considerations
 • HDX Transport Protocols Considerations
 • Media Content Redirection Considerations
 • Session Interruption Management Session Reliability Feature Considerations
 • Session Interruption Management AutoClient Reconnect Feature Considerations
 • Session Interruption Management ICA Keep-Alive Feature Considerations
Access Layer
 • Access Matrix
 • Access Layer
 • Access Layer Communications
 • Double-Hop Access Layer Considerations
 • Citrix Cloud Access Layer Considerations
 • Use Cases for Multiple Stores
 • Define Access Paths per User Group
 • Define Number of URLs
 • Configuration and Prerequisites for Access Paths
 • Citrix Gateway Scalability
 • Citrix Gateway High Availability
 • StoreFront Server Scalability
 • StoreFront Server High Availability
Resource Layer - Images
 • Flexcast Models
 • VDA Machine Scalability
 • VDA Machine Sizing with NUMA
 • VDA Machine Sizing
 • VDA Machine Scalability Cloud Considerations
 • Scalability Testing and Monitoring
 • Secure VDA Machines Network Traffic
 • Secure VDA Machines Prevent Breakouts
 • Secure VDA Machines Implement Hardening
 • Secure VDA Machines Anti-Virus
 • Review of Image Methods
 • Citrix Provisioning Overall Benefits and Considerations
 • Citrix Provisioning Target Device Boot Methods
 • Citrix Provisioning Read Cache and Sizing
 • Citrix Provisioning Write Cache Type
 • Citrix Provisioning vDisk Store Location
 • Citrix Provisioning Network Design
 • Citrix Provisioning Scalability Considerations
 • Citrix Machine Creation Services Overall Benefits and Considerations
 • Citrix Machine Creation Services Cloning Types
 • Citrix Machine Creation Services Storage Locations & Sizing
 • Citrix Machine Services Read and Write Cache
 • App Layering Considerations
 • Image Management Methods
Resource Layer - Applications and Personalization
 • Application Delivery Options
 • Determine the Optimal Deployment Method for an App
 • General Application Concerns
 • Profile Strategy Profile Types Review
 • Citrix Profile Management Design Considerations
 • Citrix Profile Management Scaling
 • Citrix Profile Management Permissions
 • Policies Review
 • Optimize Logon Performance with Policies
 • Printing Considerations
Control Layer
 • Pod Architecture Introduction
 • Pod Architecture Considerations
 • Citrix Virtual Apps and Desktops Service Design Considerations
 • Implement User Acceptance Testing
 • Load Balancing the Machine Running the VDA
 • Citrix Director Design Considerations
 • Management Console Considerations
 • Change Control
 • Delivery Controller Scalability and High Availability
 • Control Layer Security
 • Configuration Logging Considerations
 • Session Recording
Hardware/Compute Layer
 • Hypervisor Host Hardware Considerations
 • Separating Workloads Considerations
 • Workload Considerations
 • VMs Per Host and Hosts Per Pool
 • Citrix Hypervisor Scalability
 • VM Considerations in Azure and Amazon Web Services
 • Storage Tier Considerations
 • Storage I/O Considerations
 • Storage Architecture
 • Storage RAID & Disk Type
 • Storage Sizing LUNs
 • Storage Bandwidth
 • Storage in Public Cloud
 • Datacenter Networking Considerations
 • Securing Hypervisor Administrative Access
 • Secure the Physical Datacenter
 • Secure the Virtual Datacenter
High Availability and Multiple Location Environments
 • Redundancy vs. Fault Tolerance vs. High Availability
 • Multi-Location Architecture Considerations
 • Multi-Site Architecture Considerations
 • Global Server Load Balancing
 • Optimal Gateway Routing
 • Zone Preference and Failover
 • StoreFront Resource Aggregation
 • StoreFront Subscription Sync
 • Hybrid Environment Options
 • Citrix Provisioning Across Sites
 • Site Database Scalability and High Availability
 • Citrix Provisioning Across Sites Considerations
 • Citrix Machine Creation Across Sites
 • App Layering Across Sites
 • Managing Roaming Profiles and Citrix Workspace App Configurations Across Devices
 • Profile Management Multi-Site Replication Considerations
 • Folder Redirections and Other User Data in a Multi-Location Environment
 • Application Data Considerations
 • Cloud-Based Storage Replication Options
 • Multi-Location Printing Considerations
 • Zone Considerations
 • Active Directory Considerations
Disaster Recovery
 • Tiers of Disaster Recovery
 • Disaster Recovery Considerations
 • Business Continuity Planning and Testing
 • Citrix Standard of Business Continuity

Kursen är förberedande för certifieringstestet Citrix Virtual Apps and Desktops Assessment, Design, and Advanced Configurations.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post