Implementing an Azure Data Solution

Kurskod MDP-200T01

Implementing an Azure Data Solution

Under den här kursen lär du dig använda Azure som dataplattform och får bygga lösningar som utnyttjar olika teknologier och språk. 

Pris
26450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
14 jun
Live Online

Boka utbildning

Kursen täcker on-premises, hybrid- och cloudscenarier, med både relationsdata och NoSQL-data. Du lär dig också om datasäkerhet, inklusive autentisering, auktorisation, datapolicies och standards. Dessutom lär du dig att implementera övervakning för både datalagring och databehandling. Slutligen behandlas optimering och katastrofåterställning av lösningar för Big Data, strömmande data och batchbearbetning.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig främst till dataarkitekter och BI-utvecklare, samt till utvecklare som bygger lösningar som använder data från Azures dataplattform.

Som deltagare behöver du praktisk erfarenhet av arbete med databaser samt grundläggande kunskaper om Azure.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Azure for the Data Engineer

This module explores how the world of data has evolved and how cloud data platform technologies are providing new opportunities for business to explore their data in different ways. The student will gain an overview of the various data platform technologies that are available, and how a Data Engineers role and responsibilities has evolved to work in this new world to an organization benefit.

 • Explain the evolving world of data
 • Survey the services in the Azure Data Platform
 • Identify the tasks that are performed by a Data Engineer
 • Describe the use cases for the cloud in a Case Study
Working with Data Storage

This module teaches the variety of ways to store data in Azure. The Student will learn the basics of storage management in Azure, how to create a Storage Account, and how to choose the right model for the data you want to store in the cloud. They will also understand how data lake storage can be created to support a wide variety of big data analytics solutions with minimal effort.

 • Choose a data storage approach in Azure
 • Create an Azure Storage Account
 • Explain Azure Data Lake storage
 • Upload data into Azure Data Lake
Enabling Team Based Data Science with Azure Databricks

This module introduces students to Azure Databricks and how a Data Engineer works with it to enable an organization to perform Team Data Science projects. They will learn the fundamentals of Azure Databricks and Apache Spark notebooks; how to provision the service and workspaces and learn how to perform data preparation task that can contribute to the data science project.

 • Explain Azure Databricks
 • Work with Azure Databricks
 • Read data with Azure Databricks
 • Perform transformations with Azure Databricks
Building Globally Distributed Databases with Cosmos DB

In this module, students will learn how to work with NoSQL data using Azure Cosmos DB. They will learn how to provision the service, and how they can load and interrogate data in the service using Visual Studio Code extensions, and the Azure Cosmos DB .NET Core SDK. They will also learn how to configure the availability options so that users are able to access the data from anywhere in the world.

 • Create an Azure Cosmos DB database built to scale
 • Insert and query data in your Azure Cosmos DB database
 • Build a .NET Core app for Cosmos DB in Visual Studio Code
 • Distribute your data globally with Azure Cosmos DB
Working with Relational Data Stores in the Cloud

In this module, students will explore the Azure relational data platform options including SQL Database and SQL Data Warehouse. The student will be able explain why they would choose one service over another, and how to provision, connect and manage each of the services.

 • Use Azure SQL Database
 • Describe Azure SQL Data Warehouse
 • Creating and Querying an Azure SQL Data Warehouse
 • Use PolyBase to Load Data into Azure SQL Data Warehouse
Performing Real-Time Analytics with Stream Analytics

In this module, students will learn the concepts of event processing and streaming data and how this applies to Events Hubs and Azure Stream Analytics. The students will then set up a stream analytics job to stream data and learn how to query the incoming data to perform analysis of the data. Finally, you will learn how to manage and monitor running jobs.

 • Explain data streams and event processing
 • Data Ingestion with Event Hubs
 • Processing Data with Stream Analytics Jobs
Orchestrating Data Movement with Azure Data Factory

In this module, students will learn how Azure Data factory can be used to orchestrate the data movement and transformation from a wide range of data platform technologies. They will be able to explain the capabilities of the technology and be able to set up an end to end data pipeline that ingests and transforms data.

 • Explain how Azure Data Factory works
 • Azure Data Factory Components
 • Azure Data Factory and Databricks
Securing Azure Data Platforms

In this module, students will learn how Azure provides a multi-layered security model to protect your data. The students will explore how security can range from setting up secure networks and access keys, to defining permission through to monitoring across a range of data stores.

 • An introduction to security
 • Key security components
 • Securing Storage Accounts and Data Lake Storage
 • Securing Data Stores
 • Securing Streaming Data
Monitoring and Troubleshooting Data Storage and Processing

In this module, the student will get an overview of the range of monitoring capabilities that are available to provide operational support should there be issue with a data platform architecture. They will explore the common data storage and data processing issues. Finally, disaster recovery options are revealed to ensure business continuity.

 • Explain the monitoring capabilities that are available
 • Troubleshoot common data storage issues
 • Troubleshoot common data processing issues
 • Manage disaster recovery

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post