Oracle Database - SQL and PL/SQL Fundamentals

Kurskod T6761

Oracle Database - SQL and PL/SQL Fundamentals

Denna kurs introducerar dig till databasprogrammeringsspråket SQL och Oracles PL/SQL. Deltagare lär sig att skapa SQL- och PL/SQL-block av programkod.

Pris
46450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Säkerställ snabb, pålitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimera databasarbetsbelastningar, sänk IT-kostnaderna och leverera en högre tjänstekvalitet genom att möjliggöra konsolidering till molndatabaser.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till utvecklare och databasadministratörer som skall anropa Oracle Database med PL/SQL alternativt behöve förstå syntaxen i dess queries.

Som deltagare behöver du dessa förkunskaper:

 • Känner till databehandlingskoncept och tekniker
 • Känner till programmeringsspråk

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

 • Skriv frågor mot enstaka och flera tabeller, manipulera data i tabeller och skapa databasobjekt.
 • Använd enradsfunktioner för att anpassa utdata.
 • Anropa konverteringsfunktioner och villkorliga uttryck.
 • Använd gruppfunktioner för att rapportera aggregerad data.
 • Skapa PL/SQL-block med applikationskod som kan delas av flera formulär, rapporter och datahanteringsapplikationer.
 • Utveckla anonyma PL/SQL-block, lagrade procedurer och funktioner.
 • Deklarera identifierare och trap-exceptions.
 • Använd DML-satser för att hantera data.
 • Använd DDL-satser för att hantera databasobjekt.
 • Deklarera PL/SQL-variabler.
 • Styr kodflödet vollkorligt (slingor, styrstrukturer).
 • Beskriv lagrade procedurer och funktioner.
 • Hämta rad- och kolumndata från tabeller.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Retrieve Data using the SQL SELECT Statement
 • List the capabilities of SQL SELECT statements
 • Generate a report of data from the output of a basic SELECT statement
 • Use arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
 • Invoke Column aliases
 • Concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
 • Display the table structure using the DESCRIBE command
Restricted and Sorted Data
 • Write queries with a WHERE clause to limit the output retrieved
 • Describe the comparison operators and logical operators
 • Describe the rules of precedence for comparison and logical operators
 • Usage of character string literals in the WHERE clause
 • Write queries with an ORDER BY clause
 • Sort the output in descending and ascending order
 • Substitution Variables
Usage of Single-Row Functions to Customize Output
 • List the differences between single row and multiple row functions
 • Manipulate strings using character functions
 • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC, and MOD functions
 • Perform arithmetic with date data
 • Manipulate dates with the DATE functions
Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Describe implicit and explicit data type conversion
 • Describe the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nesting multiple functions
 • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Usage of conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement
Aggregated Data Using the Group Functions
 • Usage of the aggregation functions in SELECT statements to produce meaningful reports
 • Describe the AVG, SUM, MIN, and MAX function
 • How to handle Null Values in a group function?
 • Divide the data in groups by using the GROUP BY clause
 • Exclude groups of date by using the HAVING clause
Display Data From Multiple Tables
 • Write SELECT statements to access data from more than one table
 • Join Tables Using SQL:1999 Syntax
 • View data that does not meet a join condition by using outer joins
 • Join a table to itself by using a self join
 • Create Cross Joins
Usage of Subqueries to Solve Queries
 • Use a Subquery to Solve a Problem
 • Single-Row Subqueries
 • Group Functions in a Subquery
 • Multiple-Row Subqueries
 • Use the ANY and ALL Operator in Multiple-Row Subqueries
 • Use the EXISTS Operator
SET Operators
 • Describe the SET operators
 • Use a SET operator to combine multiple queries into a single query
 • Describe the UNION, UNION ALL, INTERSECT, and MINUS Operators
 • Use the ORDER BY Clause in Set Operations
Data Manipulation
 • Add New Rows to a Table
 • Change the Data in a Table
 • Use the DELETE and TRUNCATE Statements
 • How to save and discard changes with the COMMIT and ROLLBACK statements
 • Implement Read Consistency
 • Describe the FOR UPDATE Clause
DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Categorize Database Objects
 • Create Tables
 • Describe the data types
 • Understand Constraints
 • Create a table using a subquery
 • How to alter a table?
 • How to drop a table?
Other Schema Objects
 • Create, modify, and retrieve data from a view
 • Perform Data manipulation language (DML) operations on a view
 • How to drop a view?
 • Create, use, and modify a sequence
 • Create and drop indexes
 • Create and drop synonyms
Introduction to PL/SQL
 • PL/SQL Overview
 • List the benefits of PL/SQL Subprograms
 • Overview of the Types of PL/SQL blocks
 • Create a Simple Anonymous Block
 • Generate the Output from a PL/SQL Block
PL/SQL Identifiers
 • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
 • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
 • Use of variables to store data
 • Scalar Data Types
 • %TYPE Attribute
 • Bind Variables
 • Sequences in PL/SQL Expressions
Write Executable Statements
 • Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
 • How to comment code?
 • SQL Functions in PL/SQL
 • Data Type Conversion
 • Nested Blocks
 • Operators in PL/SQL
Interaction with the Oracle Server
 • SELECT Statements in PL/SQL to Retrieve data
 • Data Manipulation in the Server Using PL/SQL
 • The SQL Cursor concept
 • Learn to use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • How to save and discard transactions?
Control Structures
 • Conditional processing Using IF Statements
 • Conditional processing Using CASE Statements
 • Simple Loop Statement
 • While Loop Statement
 • For Loop Statement
 • The Continue Statement
Usage of Composite Data Types
 • PL/SQL Records
 • The %ROWTYPE Attribute
 • Insert and Update with PL/SQL Records
 • Associative Arrays (INDEX BY Tables)
 • INDEX BY Table Methods
 • INDEX BY Table of Records
Explicit Cursors
 • Understand Explicit Cursors
 • Declare the Cursor
 • How to open the Cursor?
 • Fetching data from the Cursor
 • How to close the Cursor?
 • Cursor FOR loop
 • Explicit Cursor Attributes
 • FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause
Exception Handling
 • What are Exceptions?
 • Handle Exceptions with PL/SQL
 • Trap Predefined Oracle Server Errors
 • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
 • Trap User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure
Stored Procedures and Functions
 • What are Stored Procedures and Functions?
 • Differentiate between anonymous blocks and subprograms
 • Create a Simple Procedure
 • Create a Simple Procedure with IN parameter
 • Create a Simple Function
 • Execute a Simple Procedure
 • Execute a Simple Function

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post