Oracle Database - PL/SQL Fundamentals

Kurskod T6761

Oracle Database - PL/SQL Fundamentals

Denna Oracle Database-kurs introducerar dig till PL/SQL. Det hjälper dig att utnyttja fördelarna med språket, samtidigt som du lär dig skriva queries i verkliga scenarier där dina nya kunskaper kan tillämpas.

Pris
26950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Säkerställ snabb, pålitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimera databasarbetsbelastningar, sänk IT-kostnaderna och leverera en högre tjänstekvalitet genom att möjliggöra konsolidering till molndatabaser.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till utvecklare och databasadministratörer som skall anropa Oracle Database med PL/SQL alternativt behöve förstå syntaxen i dess queries.

Som deltagare behöver du dessa förkunskaper:

 • Känner till databehandlingskoncept och tekniker
 • Känner till programmeringsspråk

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

 • Beskriv funktionerna och syntaxen för PL/SQL
 • Designa ett anonymt PL/SQL-block som körs effektivt
 • Skriv PL/SQL-kod för gränssnitt mot databasen
 • Använd PL/SQL-programmeringskonstruktioner och villkorligt styr kodflödet (slingor, kontrollstrukturer och explicita markörer
 • Hantera körtidsfel
 • Beskriv lagrade procedurer och funktioner
 • Tillämpa deklarerande identifierare och svällningsundantag
 • Skapa PL/SQL-block med applikationskod som kan delas av flera formulär, rapporter och datahanteringsapplikationer

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction
 • Course Objectives, Course Agenda and Class Account Information
 • Describe the Human Resources (HR) Schema
 • Identify the Appendices Used in this Course
 • Introduction to PL/SQL Development Environments
 • Oracle Database 19c SQL Documentation and Additional Resources
Introduction to PL/SQL
 • Understanding the benefits and structure of PL/SQL
 • Examining PL/SQL Blocks
 • Generating output messages in PL/SQL
Declaring PL/SQL Variables
 • Identify valid and invalid identifiers
 • Declare and initialize variables
 • List and describe various data types
 • Identify the benefits of using the %TYPE attribute
 • Declare, use, and print bind variables
Writing Executable Statements
 • List Lexical Units in a PL/SQL Block
 • Use SQL Functions in PL/SQL
 • Use Data Type Conversion
 • Use Nested Blocks as Statements
 • Reference an Identifier Value in a Nested Block
 • Qualify an Identifier with a Label
 • Use Operators in PL/SQL
 • Using Sequences in PL/SQL Expressions
Using SQL Statements within a PL/SQL Block
 • Identify and use the SQL Statements in PL/SQL
 • Retrieve Data in PL/SQL with the SELECT statement
 • Avoid Errors by Using Naming Conventions When Using Retrieval and DML Statements
 • Manipulate Data in the Server Using PL/SQL
 • The SQL Cursor concept
 • Use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • Save and Discard Transactions
Writing Control Structures
 • Control PL/SQL Flow of Execution
 • Conditional processing Using IF and CASE Statements
 • Handle Nulls to Avoid Common Mistakes
 • Build Boolean Conditions with Logical Operators
 • Use Iterative Control with Looping Statements
Working with Composite Data Types
 • Learn the Composite Data Types of PL/SQL Records and Tables
 • Use PL/SQL Records to Hold Multiple Values of Different Type
 • Inserting and Updating with PL/SQL Records
 • Use INDEX BY Tables to Hold Multiple Values of the Same Data Type
Using Explicit Cursors
 • Define Cursors
 • Explain Explicit Cursor Operations
 • Controlling Explicit Cursors
 • Use Explicit Cursors to Process Rows
 • Cursors and Records
 • Cursor FOR Loops Using Subqueries
 • Explicit Cursor Attributes
 • The %NOTFOUND and %ROWCOUNT Attributes
Handling Exceptions
 • Define Exception
 • Handling Exceptions with PL/SQL
 • Predefined Exceptions
 • Trapping Predefined and Non-predefined Oracle Server Errors
 • Functions that Return Information on Encountered Exceptions
 • Trapping User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • Basic RAISE Statement
Creating Stored Procedures and Functions
 • Overview of Stored Procedures and Functions
 • Differentiate between anonymous blocks and subprograms
 • Show the CREATE OR REPLACE PROCEDURE | FUNCTION
 • Understand the Header Area of a Stored Procedure and Function
 • Create Simple Procedures and Functions
 • Create a Simple Procedure with an IN Parameter
 • Execute a Procedure and a Function

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post