Fortinet Fortigate I & II - Security & Infrastructure

Kurskod EXN-F10

Fortinet Fortigate I & II - Security & Infrastructure

På den här kursen kommer du att lära dig använda FortiGate-funktioner, inklusive säkerhetsprofiler, samt avancerad FortiGate-funktionalitet för prestanda och säkerhet i större nätverk.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

I labbar kommer du att utforska brandväggspolicyer, Fortinet Security Fabric, användarautentisering, SSL VPN och hur du skyddar ditt nätverk med säkerhetsprofiler såsom IPS, antivirus, webbfiltrering, applikationskontroll och mer.

Vi går även igenom funktioner som vanligtvis används i komplexa eller större företags- eller MSSP-nätverk, såsom avancerad routing, transparent läge, redundant infrastruktur, plats-till-plats IPsec VPN, enkel inloggning (SSO) och diagnostik.

Två delar

Kursen levereras virtuellt i två delar som bokas separat. Läs mer och boka dig här:

Certifiering

Kursen är förberedande för certifieringen NSE4 Network Security Professional.

 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för nätverks- och säkerhetspersonal som kommer i kontakt med hantering, konfiguration, administration och övervakning av FortiGate-enheter för att säkra organisationes nätverk, samt även de som är involverade i design, implementation och administration av en nätverksinfrastruktur baserad på FortiGate-enheter.

Som deltagare förutsätts du besitta de grundläggande kunskaperna inom nätverksteknik. Du behöver vara bekant med gängse nätverkstekniska begrepp, såsom IP-addressering och maskning, routing, switching samt vanliga relaterade tjänster, exempelvis DHCP och NAT.

För detta rekommenderar vi vår kurs IT Networking Fundamentals.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Systemkrav, Live Online

Om du deltar virtuellt behöver du en dator med detta:

 • PDF-läsare
 • En av följande:
  • HTML 5-stöd
  • En uppdaterad Java Runtime Environment (JRE) med Java Plugin aktiverat i din webbläsare

Du bör använda en trådbunden Ethernet-anslutning, inte en Wi-Fi-anslutning. Brandväggar måste tillåta anslutningar till onlinelabb.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Introduction and Initial Configuration
 • Security Fabric
 • Firewall Policies
 • Network Address Translation (NAT)
 • Firewall Authentication
 • Logging and Monitoring
 • Certificate Operations
 • Web Filtering
 • Application Control
 • Antivirus
 • Intrusion Prevention and Denial of Service
 • SSL VPN
 • Routing
 • SD-WAN Local Breakout
 • Virtual Domains (VDOMs)
 • Layer 2 Switching
 • IPsec VPN
 • Fortinet Single Sign-On (FSSO)
 • High Availability (HA)
 • High Availability (HA)
 • Diagnostics

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post