Kepner and Fourie - Problem Solving Foundation for IT Service Professionals

Kurskod AK6724

Kepner and Fourie - Problem Solving Foundation for IT Service Professionals

Denna tvådagars Kepner & Fourie (KandF)-kurs lär IT-personal hur man närmar sig varje incident på ett säkert och medvetet sätt och löser incidenten ”första gången varje gång”. Kursen gör det möjligt för alla - såväl individer som team - att lösa alla typer av problem effektivt, i ett strukturerat tillvägagångssätt, samt komma upp med kreativa lösningar.

Pris
19450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Metodiken i Kepner and Fourie hjälper dig att:

  • Tillämpa högeffektiva tekniker för återställande av incidenter
  • Använda en strukturerad strategi för beslutsfattande
  • Bli superkreativ när du hanterar utmaningar
Certifiering

Kursen förbereder för certifieringen i ämnet, utgiven av Institute of Professional Problem Solvers (IPPS). 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till tekniek personal, processledare och processägare, samt alla som jobbar med IT Service Management, DevOps eller agilt i allmänhet.

Det finns inga formella förkunskapskrav, men vi rekommenderar att du har arbetat i kontakt med något av det ovannämnda samt kommit i kontakt med problemlösning. Kursmaterialet är på engelska.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

Efter kursen väntas du kunna:

  • Korrekt identifiera lämpliga informationskällor
  • Ha förmågan att identifiera ”rätt fel” för att lösa rätt problem
  • Veta hur man ställer rätt frågor från rätt informationskällor för att komma fram till rätt svar
  • Kunna omvandla "data" till "information" och vidare till "kunskap" och "visdom"
  • Optimera och utnyttja SME-intuition på ett praktiskt sätt
  • Skriva och klara KandF Foundation Exam eller KandF Problem Solving Exam

 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post