Kommunikativt medarbetarskap

Kurskod AK408

Kommunikativt medarbetarskap

I en ständigt föränderlig omvärld behöver team och medarbetare kunna ställa om och agera snabbt på nya möjligheter, händelser och beslut.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
19 sep
Stockholm
17 okt
Stockholm
14 nov
Stockholm

Boka utbildning

Att det finns förutsättningar för välmående och engagerade medarbetare som kan ta egna initiativ i riktning mot målen är avgörande för många verksamheter framöver.  I allt mer komplexa sammanhang krävs att medarbetare kan agera med självledarskap, teamarbete och kommunikationsförmåga för att skapa framgångsrika resultat. Under utbildningen rustas du som medarbetare för att verka i en öppen kommunikationskultur, där dina erfarenheter och förmågor tas tillvara. Du får kunskap om hur kommunicera i en grupp av olika individer och bidra till ett tryggt och öppet kommunikationsklimat.

Under två dagar fördjupar vi oss i kommunikativt medarbetarskap och kommunikativa framgångsfaktorer. Dagarna präglas av interaktion, dialog och utbyte och vi jobbar med skattningsövningar, case och tar upp kommunikationsmodeller och verktyg som medarbetarna kan lägga till sin verktygslåda. Faktorer för påverkan och hur olika kommunikationskanaler ger olika effekt, tittar vi också på. Några av verktygen vi tränar i är att skapa effektiva budskap som når fram, liksom vikten av aktivt lyssnande och feedbackverktyg. Vi tar även upp EQ vs IQ, hur de skiljer sig och att EQ kan vara minst lika viktigt för att lyckas med gemensamma utmaningar. Hur kan du som medarbetare förhålla dig till ledare och kollegor som har liten eller ingen empati.

Eftersom förändringsarbeten och utveckling präglar våra verksamheter idag tar vi upp vad den kommunikative medarbetaren kan efterfråga av ledningen vid större utvecklings- och förändringsprojekt och därigenom bidra till mer lyckade förändringsresor för sig själva och sina kollegor. Det relaterar även till hur våra hjärnor reagerar på förändring och fungerar vid kommunikation, och därigenom kan själva förändringsresan upplevas bättre – med mindre otydlighet och otrygghet - även om osäkerhet alltid finns som ingrediens vid förändring. Att medarbetare, grupper och ledning kommunicerar väl med varandra, trots våra olikheter – men också med utgångspunkt i våra hjärnors villkor – är en framgångsfaktor.

 


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som är intresserade av att stärka sin kommunikativa förmåga. För utbildningen behöver du inga förkunskaper.

Lärdomar och mål

Efter utbildningen har du som medarbetare

 • Ökat insikten om kommunikationens effekter utifrån olika kanaler – och vad som krävs för att skapa förståelse och engagemang för frågor.
 • Ha ökat kunskapen om hur kommunikation kan bidra till att grupper och verksamheter snabbare ställer om, lyckas med förändringar och ökar måluppfyllelse. Ökat förståelse för vad som krävs för att du som medarbetare ska lyckas med din kommunikation och dina frågor i komplexa miljöer och vad du kan efterfråga av ledningen.
 • Fått med sig kommunikativa verktyg, som del av självledarskapet.
 • Ökat insikten i att kommunicera i grupper och med olika typer av individer, även när det innebär utmaningar.

Detaljerad information


Ur innehållet:

Hur skapar vi delaktighet och engagemang
 • Vikten av att skapa förståelse för våra viktigaste frågor och behov
 • Att skapa engagemang och delaktighet – varför är dialogen så viktig? Vad har vi dialog om?
 • Vikten av medarbetarens inflytande och mening. Varför är det viktigt? Vad händer om vi inte har det?
Medarbetarens kommunikativa förmågor, en del av självledarskapet
 • Kommunikativa förmågor – viktiga för medarbetare att träna och utveckla
Lyckas med din kommunikation som medarbetare
 • Effekt-trappan och samtalets kraft
 • Olika kanaler skapar olika effekt
 • Skapa effektiva budskap som når fram (till din målgrupp)
 • Informationskanaler och samtal
 • Varför är det viktigt att skapa dialog och delaktighet för att lyckas?
 • Verktyg – olika dialogmetoder och effektiva möten
Varför är trygghet och öppet kommunikationsklimat så viktigt?
 • Vad innebär att öppet kommunikationsklimat och varför är det så viktigt?
 • Ledarskap och självledarskap som bidrar till öppet kommunikationsklimat
Hur kommunicera i en grupp av olika individer
 • Vi är alla olika - Hantera olika typer av personligheter, lär dig anpassa din kommunikativa stil.
 • Att jobba med tryggheten och tilliten i en grupp.
 • EQ och IQ och vikten av EQ för att lyckas med frågor och starka team.
 • Lärostilar/förståelsestilar
Feedback som verktyg
 • Verktyg – Feedback metoder och att ta emot feedback
Lyckas med förändringar – utveckling på hjärnans villkor. Utveckla ditt självledareskap
 • Kommunikation vid förändring – hur kan vi jobba med trygghet vid stark förändring. Medarbetarens väg och behov igenom en förändringresa
 • Självledarskap och vad kan du göra själv vid förändringar
 • Hur reagerar våra hjärnor vid förändring och hur stöttar vi trygg utveckling.
 • Alla reagerar olika på händelser och förändring.
 • Verktyg – så kan du som medarbetare bemöta härskartekniker.
Handlingsplan
 • Din handlingsplan för vidareutveckling av din kommunikativa förmåga

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post