Agil kravhantering och acceptanskriterier - halvdagskurs

Kurskod K1013

Agil kravhantering och acceptanskriterier - halvdagskurs

Hur vi jobbar med acceptanskriterier påverkar framgång i våra team och våra sprintar. Det är via acceptanskriterier som vi konkretiserar våra lösningar. Det är i acceptanskriterier som kravhantering och test möts, att effekt och lösning möts, att validering och verifiering möts. Under raskt tempo får du mängder av tips och verktyg för att jobba mer effektivt med acceptanskriterier. Då får både insikter från bakomliggande teori och egen ”hands on” erfarenheter från att tillämpa teknikerna.

Pris
3900 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
20 sep
Live Online
29 okt
Live Online
6 dec
Live Online

Boka utbildning

I den här praktiska minikursen får du lära dig ett flertal tekniker för att ta fram, strukturera och jobba med acceptanskriterier. Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete.

Utbildningen pågår mellan klockan 08.45-12.00 och innehåller föreläsningar blandat med övningar. Under halvdagen kommer flera pauser att genomföras.


Målgrupp och förkunskaper

Minikursen är perfekt för dig som arbetar med att ta fram eller bryta ner krav på system, funktioner eller tjänster. Exempelvis kanske du jobbar som business analyst, förvaltare, produktägare, kravledare, kravanalytiker, systemanalytiker, beställare, verksamhetsspecialist, testledare, testare, projektledare eller systemutvecklare.

Inga speciella förkunskaper behövs.

Detaljerad information


08.45 Incheckning och koll på tekniken (distans)

09.00 Kursstart

Introduktion, bakgrund och grundläggande teori
 • Definition och syften med acceptans
 • Validering och verifiering – två viktiga aspekter av kvalité
 • Effektstyrning – från abstrakta mål och behov till konkreta lösningsdetaljer
 • Tvärtom brainstorm – vanliga fallgropar
Agil- och testdriven kravhantering
 • Definition och bakgrund – acceptanskriterier
 • Trender genom tiderna – test driven development (TDD), behavior driven  development (BDD) och designdriven utveckling
 • Vanliga struktur – fritext, given-when-then (GWT) och tabeller
Praktik och tillvägagångssätt
 • Skapa en checklista över testidéer i samband med kravställning
 • Vidareutveckla utvalda testidéer till given-when-then scenarios (GWT)
 • Sammanställa stora volymer av liknande scenarios i tabeller
 • Retrospektiv – hur gör man i olika sammanhang för att hitta rätt balans mellan krav- och testtäckning, dokumentationen och effektiviteten?
Sammanfattning, nästa steg och avslut

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post