Microsoft 365 - Administrator Certification Preparation

Kurskod MMS-102

Microsoft 365 - Administrator Certification Preparation

Den här kursen täcker nyckelelement inför din certifiering inom Microsoft 365-administration, såsom tenant-hantering, identitetssynkronisering, samt säkerhet och regelefterlevnad (compliance).

Pris
39450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
28 okt
Stockholm, Live Online
9 dec
Live Online

Boka utbildning

Kursen fokuserar på att ge dig den kunskapsbas du behöver infor certifieringstestet MS-102, Microsoft 365 Administrator.

För dig som är ute efter praktiska kunskaper inom implementation och hantering av Microsoft 365 eller Intune rekommenderar vi någon av dessa kurser:


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen är utformad för dig som kandiderar till att certifiera dig i rollen som Microsoft 365-administratör och som har genomfört minst en av certifieringsvägarna för rollbaserad Microsoft 365-administratör.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Configure your Microsoft 365 tenant

This learning path provides instruction on how to configure your Microsoft 365 tenant, including your organizational profile, tenant subscriptions, user accounts and licenses, groups, custom domains, and client connectivity.

Manage your Microsoft 365 tenant

This learning path provides instruction on how to manage your Microsoft 365 tenant, including administrative roles, tenant health and services, Microsoft 365 Apps for enterprise, and workplace analytics using Microsoft Viva Insights.

Implement identity synchronization

This learning path examines how organizations should plan for and implement identity synchronization in a hybrid Microsoft 365 deployment. You learn how to implement Microsoft Entra Connect Sync and Microsoft Entra Cloud Sync, and how to manage synchronized identities.

Manage identity and access in Microsoft 365

This learning path examines the threat vectors and data breaches organizations face today in their cybersecurity landscape, and the wide range of security solutions that Microsoft 365 provides to combat those threats.

Manage your security services in Microsoft Defender XDR

This learning path examines how to manage the Microsoft 365 security services, with a special focus on security reporting and managing the Safe Attachments and Safe Links features in Microsoft Defender for Office 365.

Implement threat protection by using Microsoft Defender XDR

This learning path examines how to manage the Microsoft 365 threat intelligence features that provide organizations with insight and protection against the internal and external cyber-attacks that threaten their tenants.

Explore data governance in Microsoft 365

This learning path introduces you to the data governance features of Microsoft 365, which serve regulatory compliance, can facilitate eDiscovery, and are part of a business strategy to protect the integrity of the data estate.

Implement compliance in Microsoft 365

This learning path provides instruction on implementing the Microsoft 365 data governance features, including how to calculate your compliance readiness, implement compliance solutions, and create information barriers, DLP policies, and policy tips.

Manage compliance in Microsoft 365

This learning path provides instruction on managing the Microsoft 365 data governance features, including how to implement retention in email, sensitivity labels, and Windows Information Protection, and how to troubleshoot data loss prevention issues.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post