C# and Web Application Security

Kurskod A346

C# and Web Application Security

Att skapa webbapplikationer i .NET kan vara komplext – av skäl som legacy-teknologier, odokumenterade tredje­parts­komp­on­enter och korta dealines. Dessutom, utöver detta, måste applikationerna vara motståndskraftiga mot attacker.

Pris
29950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Den här kursen kommer att förändra hur du ser på din C#-kod. Vi lär dig vanliga svagheter, hur de kan göra det möjligt för hackers att göra intrång i ditt system och – viktigast av allt – best practices du kan använda för att skydda dig. Du får en holistisk bild av säkerhetsaspekterna i .NET Framework – såsom kryptografi och Code Access Security – såväl som vanliga misstag när man kodar i C#. Vi täcker typiska sårbarheter i applikationer som är tillgängliga på webben generellt, med fokus på hur de påverkar ASP.NET-applikationer i hela stacken – från CLR till moderna frontends baserade på HTML5 och AJAX.


Målgrupp och förkunskaper

Du behöver kunskaper om C# och webbutveckling motsvarande kursen Developing ASP.NET Core Web Applications

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

IT security and secure coding
  • Nature of security
  • What is risk?
  • IT security vs. secure coding
  • From vulnerabilities to botnets and cybercrime
Web application security
  • OWASP Top Ten 2017
  • Injection
  • Broken authentication
  • XML external entity (XXE)
  • Broken access control
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Insecure deserialization
Client-side security
  • JavaScript security
  • Same Origin Policy
  • Simple requests
  • Preflight requests
  • Clickjacking
  • AJAX security
  • HTML5 security
.NET security architecture and services
  • .NET architecture
  • Code Access Security (optional)
Practical cryptography
  • Rule #1 of implementing cryptography
  • Cryptosystems
  • Symmetric-key cryptography
  • Other cryptographic algorithms
  • Asymmetric (public-key) cryptography
  • Public Key Infrastructure (PKI)
Common coding errors and vulnerabilities
  • Input validation
  • Improper use of security features
  • Improper error and exception handling
  • Time and state problems
  • Code quality problems
Principles of security and secure coding
  • Matt Bishop’s principles of robust programming
  • The security principles of Saltzer and Schroeder

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post