Intensive C++

Kurskod GK0791

Intensive C++

Den här kursen vänder sig till erfarna utvecklare och ger dig en heltäckande genomgång av språket C++. 

Pris
37950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Utöver syntax behandlas objektorienterade principer, designkriterier, designmönster och andra användbara idiom och programmeringstekniker.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till erfarna utvecklare som vill få goda kunskaper inom C++. Kursen kräver förkunskaper inom ett annat objektorienterat språk, som C# eller Java. Det behövs inga förkunskaper inom C++.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Day 1
 • Functions
  Learn functions, parameter passing, references, arrays, global and static variables, defaults, and inline.
 • Basics
  Introduce program start, variable types, flow of control, and i/o.
 • Types
  Cover constants, enumerations, typedef, switch, c and c++ strings, using directives, structs, reference variables, constant references, overloading, and template functions.
 • Member Functions
  Examine member functions, definition and invocation syntax, and const issues.
 • Inheritance
  Discuss inheritance, data and functions, its design meaning, overriding, and chaining.
Day 2
 • Constructors
  Examine constructors and destructors, multiple and default constructors, array construction, and unnamed temporaries.
 • Protection
  Introduce public, private and protected access specification, friends, and class.
 • Virtual
  Consider virtual functions, type compatibility, and dynamic binding.
 • Templates
  Cover template classes, syntax, instantiation, and parameters.
Day 3
 • Pointers
  Examine pointer types and syntax, indexing and relation to arrays, arithmetic, pointers to object, and use in connected data structures.
 • Dynamic Memory
  Learn dynamic memory, allocation and deallocation, syntax and purpose, arrays, and memory leaks.
 • Standard Smart Pointer
  Introduce the standard smart pointers std::unique_ptr and std::shared_ptr
 • Operator
  Cover operator overloading and various operators.
 • Dynamic Memory 2
  Discuss use of dynamic memory by classes, and copy and assignment issues.
Day 4
 • Exceptions
  Introduce exceptions, various syntax and use, and interaction with destructors.
 • Constructors 2
  Introduce construction of aggregate and derived objects, initialization syntax, and automatic constructor generation.
 • Scope
  Examine name collision issues, nested types, static members, and namespaces.
 • Virtual 2
  Cover implementation of dynamic binding, use in writing generic code, abstract operations, pure virtual functions, and virtual destructors.
 • Inheritance 2
  Discuss multiple and private inheritance.
 • Type Conversion
  Examine casting, cast operators, dynamic cast, rtti, and explicit.
Day 5
 • Functions 2
  Learn function objects, overloading operator function call, pointers to global functions and member functions, and callback-based notification.
 • Lambda Expressions
  Introduce lambda expressions and closures
 • Std Containers
  Discuss fundamentals of standard library containers, use, iterators, algorithms, function parameters, nested typedefs, and generic code.
 • Preprocessor
  Consider preprocessor directives, code selection and generation, and macro parameters.
 • Compilation
  Cover issue in separate compilation, code organization, dependencies, and guards.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post