VMware vSphere with Tanzu - Deploy and Manage

Kurskod T3733G

VMware vSphere with Tanzu - Deploy and Manage

Under denna kurs fokuserar vi på att distribuera och hantera VMware vSphere med Tanzu. På tre dagar lär du dig hur vSphere med Tanzu kan användas för att ta kontroll över leveransen av Kubernetes-kluster och containerapplikationer i en VMware vSphere-miljö.

Pris
28450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
13 maj
Live Online
14 okt
Live Online

Boka utbildning

VMware vSphere with Tanzu kallades tidigare VMware vSphere with Kubernetes.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för erfarna systemadministratörer och systemintegratörer ansvariga för att designa och implementera vSphere med Kubernetes.

För att delta i kursen krävs att du har genomgått någon av kurserna Install, Config, Manage eller Optimize & Scale på vSphere version 6 eller senare. Kursen förutsätter att du som deltagare kan utföra följande uppgifter utan hjälp eller vägledning innan du anmäler dig till denna kurs:

 • Skapa VMware vCenter Server®-objekt, till exempel datacenter och mappar
 • Skapa en virtuell maskin med hjälp av en guide eller en mall
 • Ändra en virtuell maskins hårdvara
 • Migrera en virtuell maskin med VMware vSphere vMotion
 • Migrera en virtuell maskin med VMware vSphere Storage vMotion
 • Konfigurera och hantera ett vSphere DRS-kluster med resurspooler
 • Konfigurera och hantera ett VMware vSphere-kluster med hög tillgänglighet

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Containers and Kubernetes
 • Describe Virtual Machines and Containers
 • Describe Container Hosts
 • Describe Container Engines
 • Describe Dockerfile
 • Describe Container Images
 • Describe Image Registry
 • Describe the purpose and functionality of Kubernetes
 • Describe Manifest YAML files
 • Explain Pod YAML files
 • Explain ReplicaSets
 • Explain Services
 • Explain Deployments
Introduction to vSphere with Kubernetes
 • Describe the purpose and functionality of vSphere with Kubernetes
 • Explain the integration with VMware Tanzu™ Mission Control™
 • Describe the capabilities of vSphere with Kubernetes
 • Describe the components of vSphere with Kubernetes
 • Contrast vSphere with Kubernetes to traditional Kubernetes
 • Describe the requirements for vSphere with Kubernetes
 • Prepare a vSphere cluster for vSphere with Kubernetes
 • Describe the NSX components required for vSphere with Kubernetes
 • Describe the network topology of vSphere with Kubernetes
 • Explain the networking requirements of vSphere with Kubernetes
 • Compare NSX networking objects with Kubernetes networking objects
vSphere with Kubernetes Core Services
 • Explain the architecture of the vSphere with Kubernetes Core Services
 • Describe the Container Service
 • Describe the Volume Service
 • Describe the Network Service
 • Describe the Registry Service
 • Describe the use cases of vSphere with Kubernetes
 • Enable vSphere with Kubernetes
 • Deploy VMware Harbor Registry
vSphere with Kubernetes Namespaces
 • Describe a vSphere with Kubernetes namespace
 • Contrast a vSphere with Kubernetes namespace to a traditional Kubernetes namespace
 • Describe Resource Quotas
 • Explain Authentication and Authorization to vSphere with Kubernetes
 • Explain the use cases of namespaces
 • Create a namespace
 • Describe kubectl
 • Use kubectl to interact with vSphere with Kubernetes
 • Describe using kubectl pod deployment
 • Explain scaling a pod deployment
 • Explain managing pod lifecycle
 • Explain deleting pods
 • Use kubectl to deploy a pod
 • Use kubectl to scale a pod
 • Use kubectl to switch between namespaces
VMware Tanzu Kubernetes Grid service
 • Explain Tanzu Kubernetes Grid service
 • Describe the use cases for Tanzu Kubernetes Grid clusters
 • Describe the integration with Tanzu Mission Control
 • Explain the lifecycle of Tanzu Kubernetes Grid clusters
 • Deploy Tanzu Kubernetes Grid cluster
 • Deploy pods to a Tanzu Kubernetes Grid cluster
Monitoring and Troubleshooting
 • Describe the monitoring tools for vSphere with Kubernetes
 • Describe the troubleshooting tools for vSphere with Kubernetes
 • Explain cluster, node, and namespace health
 • Explain usage and capacity monitoring
 • Describe vCenter Server events
 • Describe vSphere with Kubernetes events
 • Gather support information
vSphere with Kubernetes Lifecycle
 • Describe the vSphere with Kubernetes lifecycle
 • Describe the Tanzu Kubernetes Grid lifecycle
 • Describe scaling a vSphere with Kubernetes cluster
 • Update vSphere with Kubernetes
 • Update Tanzu Kubernetes Grid clusters
 • Remove vSphere with Kubernetes

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post