Active Directory - Account and Group Policy Administration

Kurskod T2345

Active Directory - Account and Group Policy Administration

Denna Active Directory-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Active Directory (AD) och Group Policies för att administrera användare, datorer och grupper en modern IT-miljö.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
24 jun
Live Online
19 aug
Live Online
14 okt
Stockholm, Live Online
2 dec
Live Online

Boka utbildning

Första delen av kursen behandlar grundläggande kunskaper som kontohantering och vi går sedan vidare med Group Policies. Såväl teorimaterial som praktiska övningar är speciellt framtagna av Cornerstone. Vår målsättning är att ägna hela kurstiden åt de ämnesområden som den tänkta målgruppen verkligen behöver, och att på dessa områden hinna gå betydligt djupare än vad andra utbildningar inom AD gör.

Kursen baseras på Active Directory (AD) i en Windows Server 2012-miljö, men kunskaperna du tillägnar dig är applicerbara även på AD-miljöer baserade på andra serverversioner.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Group Policies.

Som deltagare förutsätts du ha allmän erfarenhet av Windows operativsystem, samt grundläggande kunskaper om nätverk och servermiljöer. Erfarenheter från Active Directory eller annan katalogtjänst är en fördel, men inte nödvändigt.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

Du lär dig:

 • Administration av användare och datorer, med såväl grafiska verktyg som med PowerShell.
 • Grupphantering för att bygga en effektiv och skalbar miljö.
 • Tilldelning av rättigheter i filsystemet.
 • Generell delegering av administrativa befogenheter i Active Directory.
 • Styrning av användarmiljön med hjälp av Group Policies.
 • Analys och felsökning av Group Policy relaterade problem.

Detaljerad information


Del 1, Kontohantering:
 • Översikt av Active Directory Domain Services, dess funktionaliteter och terminologi
 • Administrativa verktyg och sökningar i Active Directory
 • Administration av användar- och datorkonton
 • Grupphantering av konton och resurser
 • Grundläggande skriptning och administration av Active Directory med PowerShell
 • Utdelning av kataloger på nätverket
 • Administration av filsystemet, med fokus på rättighetstilldelning
Del 2, Group Policies:
 • Delegering av administrativa befogenheter i Active Directory
 • Group Policies, funktionalitet och terminologi
 • Group Policy-inställningar för att skapa en standardiserad användarmiljö
 • Publicering av skrivare
 • Administration av befintliga Group Policies
 • Felsökning av slutanvändares Group Policy-relaterade problem

Delkurser

Active Directory - Account Administration

Längd 3 dagar
Kurskod T2345-1
Pris 29950 kr
Delkurs 1/2

Active Directory - Group Policies

Längd 2 dagar
Kurskod T2345-2
Pris 21950 kr
Delkurs 2/2

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post