Är hybridlösningar av olika arbetssätt det optimala för projektledning?

En högaktuell debatt relaterad till förändringsarbeten är huruvida vi ska arbeta mer traditionellt, Lean-Agilt eller rent av i en hybrid bestående av olika former. Vad behöver vi veta och göra för att få reda på när det ena, andra eller tredje arbetssättet är rätt? I dessa frågor finns lika många möjligheter som utmaningar vilket webinariet belyser ur olika perspektiv.
Var med och påverka utvecklingen. I sikte är förmågan att optimera förutsättningarna för att uppnå önskad effekt av förändringsarbeten som bedrivs i projektform.

I det stora hela så bedrivs de flesta temporära förändringsarbeten idag i mer traditionell projektform. Men trenden att organisera sig och arbeta med förändring enligt Lean-Agila filosofier, förhållningssätt och metoder håller i sig. Inte bara i den temporära organisationen utan också i linjen. Ibland tror vi att vi arbetar Agilt fast vi inte gör det och tvärtom. Många krockar uppstår och inte minst i den kanske starkaste trenden av alla, att arbeta med hybrida lösningar där vi kombinerar olika sätt att organisera oss och arbeta på.

Gemensamt för alla förändringsprojekt, oavsett arbetsform, är att det finns ett behov som behöver tillgodoses så att vi får ut de effekter vi vill. För att lyckas leverera i en tid då utvecklingen sker snabbt behöver vi förmågan att:

  • Minska osäkerheten för att i förändring finns osäkerhet
  • Öka graden av innovation för kreativitet behövs
  • Kunna ställa om snabbt för att tillgodose nya behov
  • Stärka välmående för vi är ofta stressade och känner oro
  • Stärka den långsiktiga hållbarheten för både verksamhet och människa

Alla förmågor är relaterade till det värdeskapande som måste ske för att som verksamhet vara relevant och konkurrenskraftig på en föränderlig marknad. Är vi rustade för det?

Välkommen till ett Webinar som lyfter upp värdefulla tankar och insikter för dig som är intresserad av ämnet eller arbetar med förändringsarbeten på något sätt. Du kan exempelvis verka i en ledningsgrupp, arbeta som chef eller ledare, vara beställare, förändringsledare, projektledare, teamledare eller bara nyfiken.

Tid: 24 maj kl 09:00-10:00
Plats: Zoom
Pris: Kostnadsfritt
Ämnesexperter: Niklas Laudon

Niklas Laudon 

Niklas är en mycket inspirerande och lyhörd ämnesexpert som hjälper människor och verksamheter att utvecklas och komma dit dem vill med utgångspunkt från en värdedriven, välmående och förändringsbenägen kultur. Han har tränat över 16 000 ledare och medarbetare i 100 tals verksamheter och stöttat massor med serviceorganisationer inom både privat och offentlig sektor.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post